När funktionsnedsatta barn tilläts att dö i mellankrigstidens Sverige

Ingrid Hedström berättar i dagens DN Kultur om den svenska raspolitikens guldålder, d v s mellankrigstidens Sverige när det svenska rastänkandet smälte samman med den begynnande välfärdsstaten (som därmed också kan betraktas som en slags rasstat) och när 100-tals s k undermåliga och s k mindervärdiga barn som placerades på de s k sinnesslöanstalterna (där bl a barn med utvecklingsstörning placerades) ganska så medvetet tilläts dö i namn av det svenska rastänkandet som i huvudsak riktade sig mot (majoritets)svenskarna själva och inte i någon högre utsträckning mot de som på den tiden inte räknades som svenskar till fullo och syftet och ”agendan” var att till varje pris bibehålla och bevara svenskarnas (hyper)exklusiva vithet utifrån föreställningen om att svenskarna var vitast av alla vita folk på jorden (och därmed ansågs det absolut nödvändigt att ”ta bort” vissa människor som inte ”höll måttet”):
 
 
”Erik skulle snart fylla ett år när han togs in på sinnesslöanstalten. Två månader senare var han död. Nils, två år, dog efter fem dagar där. De är bara två av många små barn som under rasbiologins svenska guldålder dog i tysthet på sinnesslöanstalter med politiker i ledningen. I landstingens arkiv och riksdagsprotokollen finns brutala sanningar om en tid vi behöver känna till för att förstå vår samtid.”
 
”När samhället i slutet av 1800-talet först började intressera sig för de utvecklingsstörda var syftet att hjälpa dem att utvecklas efter förmåga och samtidigt skydda dem från en hård omvärld. Men i den tid då det rashygieniska tänkandet dominerar i den svenska eliten förskjuts målsättningen: det är inte längre de begåvningshandikappade som ska skyddas, utan det är samhället som ska skyddas – mot dem.”
 
Det fjärde avsnittet av UR:s serie Nationen, ”Rätten att leva som andra”, handlar f ö också om hur människor med normbrytande funktionsvariationer har behandlats i Sverige under fr a 1900-talet och med ”ingredienser” som massinstitutionalisering och medicinska experiment.