När ”neutrala” svenska läkare uttalar sig om eventuella krigsförbrytelse

Det var ett tag sedan s k neutrala svenska läkare från det s k neutrala Sverige kallades in av en aktör i en pågående konflikt för att motbevisa eller bevisa att denna sida eller en annan sida har använt sig av övervåld, begått massakrer på civila eller har brukat otillåtna och oetiska vapen men nu händer det igen:

Gruppen Swedish Doctors for Human Rights, som bl a leds av den pro-syriske FiB:aren och KI-professorn (emeritus) Anders Romelsjö samt KI-professorn (emeritus) Marcello Ferrada de Noli som jag själv har haft att göra med tidigare då han var den förste som (indirekt) uppmärksammade den höga självmordsfrekvensen bland landets utlandsadopterade i sin avhandling, hävdar nu att gasattacken i Syrien var en bluff:
1943 kallades en annan KI-professor in av en krigförande makt, nämligen professor Gösta Häggqvist som till skillnad från Romelsjö och de Ferrada Noli (som är socialister och nog tidigare åtminstone även benämnde sig som kommunister) var nazist och synnerligen aktiv inom den svenska extremhögern ända fram till sin bortgång 1972 och som bjöds in av Nazi-Tyskland att undersöka kvarlevorna av de ukrainare som Sovjet-Ryssland hade avrättat och begravt i Vinnytsja. Häggqvist fastställde mycket riktigt att det var ryssarna och inte tyskarna, som allierade och pro-allierade röster gjorde gällande, som hade avrättat ukrainarna.
1952 kallades den svenska kommunistiska läkaren Andrea Andreen (som också var med dr) in av en s k oberoende vetenskaplig kommission för att utreda amerikanernas användning av bakteriologiska vapen i det pågående Koreakriget och vilket delvis stämde då amerikanerna passade på att testa och experimentera med olika kemiska vapen i det folkmordsliknande kriget.

Mönstret är m a o tydligt: Svenskar som i egenskap av att komma från ett s k neutralt land med en extremt hög moralisk svansföring har en slags objektivitetsstämpel på sig bjuds in och används av auktoritära regimer för att motbevisa eller bevisa krigsbrott samtidigt som de själva bekänner sig till auktoritära ideologier och låter sig därmed utnyttjas i krigspropagandan samtidigt de ibland kan ha rätt eller åtminstone delvis rätt (dock nog inte i Syrien).