Varför verkar utlandsadopterade vara så överrepresenterade som förövare av och offer för sexualbrott?

Genom åren har jag samlat på mig mängder med förundersökningar, åtal och domar som rör utlandsadopterade liksom mängder av klipp och reportage som rör de brott som dessa har misstänkts för och oftast också har dömts för alternativt har fallit offer för.
 
Tyvärr rör en mycket stor andel av dessa brott s k sexualbrott av olika slag och tyvärr handlar flertalet av dessa brott om adopterade män som förövare (särskilt gäller det adopterade män från Asien men även från Latinamerika) och när utlandsadopterade kvinnor figurerar i dessa sammanhang så handlar det nästan alltid om att de är offer (särskilt gäller det adopterade kvinnor från Asien men även från Afrika).
 
Nu har det tyvärr hänt igen – ännu en utlandsadopterad man är misstänkt för rätt så grova övergrepp av rätt så sexuell art:
 
 
Tyvärr är det dessutom så att flera av de adopterade män som har dömts för sexualbrott av olika slag har begått övergrepp på unga och ibland även på s k minderåriga: Den förste riksbekante s k ”dagispedofilen” var exempelvis tyvärr utlandsadopterad, ett flertal utlandsadopterade män som är offentliga kändisar har tyvärr varit misstänkta för eller har dömts för sexualbrott (och ofta mot mycket unga kvinnor) och för ett antal år sedan briserade en skandal på Adoptionscentrum, d v s Sveriges i särklass största adoptionsorganisation, när dess vid den tiden ende anställde utlandsadopterade visade sig driva en bordelliknande verksamhet vars ”affärsidé” gick ut på att han kunde erbjuda ”exotiska” unga eller t o m mycket unga utlandsadopterade kvinnor med olika utseenden (d v s adopterade kvinnor från olika länder i Afrika, Asien och Sydamerika – d v s ”rena menageriet” om en får uttrycka det så) till sina kunder och därtill så våldtog han och begick övergrepp på minst en av ”sina egna” utlandsadopterade kvinnor som han sålde.
 
Tyvärr tystade Adoptionscentrum ned hela skandalen och medie-Sverige som vimlar av adoptivföräldrar valde också att ligga lågt att hänsyn till (och kanske och lojalitet till) Adoptionscentrum (och kanske också av hänsyn till landets alla adoptivföräldrar) trots att förundersökningen talar sitt tydliga språk om vad som egentligen hände och denna bordelliknande verksamhet bedrevs dessutom från Adoptionscentrums huvudkontor och den som dömdes för det hela fick framför allt full (och av Adoptionscentrum legitimerad och sanktionerad) tillgång till 100-tals utlandsadopterade kvinnor i egenskap av att vara en slags ungdomsledare för utlandsadopterade (som Adoptionscentrum hade anställt på heltid).
 
Så frågan är vad som gör att utlandsadopterade män om och om igen genom åren misstänks för eller döms för sexualbrott medan utlandsadopterade kvinnor om och om igen genom åren misstänks för att ha utsatts för sexuella övergrepp?
 
Att en mycket hög procentandel av alla utlandsadopterade män i landet är singlar och även barnlösa i statistikens och siffrornas värld kan nog spela en viss roll även om många utlandsadopterade män självklart mycket väl kan vara s k frivilliga singlar (och även frivilligt barnlösa) medan många utlandsadopterade kvinnor möjligen har påverkats negativt (och destruktivt) av alla koloniala rasföreställningar som fortfarande florerar i samtiden om icke-vita kvinnor från de gamla kolonierna mot bakgrund av att åtskilliga utlandsadopterade kvinnor genom åren verkar ha figurerat inom den svenska s k sexindustrin att döma av min egen samling av domar och klipp.