Det franska presidentvalet är på väg att bli en repris på presidentvalen i Österrike och USA

Det franska presidentvalet som Marine Le-Pen just nu leder i opinionsundersökningarna inför valets första omgång som äger rum nästa söndag pekar starkt mot en upprepning av det som hände i Österrike där de två största och traditionella ”mainstreamhöger”- (d v s ÖVP) och ”mainstreamvänster”-partierna (d v s SPÖ) slogs ut och ”förnedrades” (för mycket tyder på att Republikanernas och Socialistpartiets kandidater kommer att slås ut i första omgången och vilket vore historiskt om så skedde) av två ”uppstickarpartiers” presidentkandidater, nämligen de högerextremas och de grönas (och varav den sistnämnda slutligen vann presidentposten) och av det som hände i USA med Macron som företrädare för den högutbildade, höginkomsttagande och rätt så förmögna urbana övre medelklassen och med Le Pen som företrädare för de låg- eller outbildade och ej särskilt rika jobbarna, låginkomsttagarna och ”vanligt folk” om det nu blir så att slutomgången står mellan Macron och Le Pen (d v s en slags repris på det amerikanska presidentvalet).