Befolkningsantalet växer just nu snabbare än någonsin tidigare i svensk historia och snabbare än i nästan alla andra västländer och beror i huvudsak på den utomvästerländska invandringen

I början av året blev alla vi som lever just nu och som bor i och är folkbokförda i Sverige (som alla redan vet, d v s som bekant) 10 miljoner invånare i landet och vilket ”vi” inte ens var när den bernadotteska dubbelmonarkin (d v s De förenade konungarikena Sverige och Norge) upplöstes 1905 (då var ”vi” ca 8 miljoner invånare sammanlagt inräknat både Sverige och Norge) och redan om nio år blir ”vi” 11 miljoner och år 2060 är ”vi” över 13 miljoner invånare enligt SCBs färska demografiska framtidsprognos som utgår från att befolkningen numera växer med 100 000 invånare per år motsvarande 1 procents årlig befolkningsökning och vilket både är en i ett svenskt historiskt sammanhang och en i ett samtida västvärldssammanhang mycket dramatisk befolkningsökning mot bakgrund av att en majoritet av alla västländer numera tvingas genomlida att invånarantalet minskar för varje år som går (och särskilt gäller det antalet majoritetsinvånare som numera minskar kraftigt för varje år i merparten av alla västländer). Utöver Sverige så är det i Europa enbart Luxemburg, Cypern och Irland som uppvisar en så dramatisk befolkningsökning just nu och under de kommande åren.
 
Att den svenska totalbefolkningen växer beror i stort sett helt och hållet på invandringen och fr a på att de som invandrar är unga eller t o m mycket unga, d v s de är antingen i s k fertil eller s k fruktsam ålder alternativt att de ännu ej är det men kommer att bli det under de närmaste åren (d v s de är fortfarande barn och ungdomar och därmed ännu ej i s k könsmogen och s k giftasvuxen ålder). Faktum är att aldrig tidigare i svensk historia har en befolkningsökning på en miljon invånare skett så fort som just nu: Det tog hela 35 år för ”oss” att gå från 8 miljoner (1969) till 9 miljoner invånare (2004) men redan i början av året (d v s år 2017) blev vi då som sagt 10 miljoner invånare och 2026 så blir vi 11 miljoner invånare.
 
Sedan 1990-talet har invandringen dominerats av utomeuropéer och fr a av invandrare som kommer från de gamla kolonierna och från den utomvästerländska världen och hela 90% av de utomvästerländska invandrarna är under 45 år gamla när de ankommer till Sverige och därmed till övervägande delen s k fertila eller s k fruktsamma och vilket kan jämföras med att över hälften av alla majoritetssvenskar idag är över 45 år gamla och därmed numera ej längre s k fertila och s k fruktsamma. Invandrare som kommer från den utomvästerländska världen uppvisar vidare högre s k födelsetal eller s k fruktsamhetstal (mellan 2,29-3,21) än både majoritetssvenskar och nordiska, europeiska och västerländska invandrare (mellan 1,88-1,97).
 
Utöver invandringen så föds det även fler än det dör p g a att den del av befolkningen som redan är äldre lever allt längre: Redan nu är ca 20% eller var femte invånare över 65 år (och vilket innebär att över en fjärdedel av alla majoritetssvenskar redan är över 65 år gamla just nu) och år 2060 kommer hela var fjärde invånare i landet att vara över 65 år gamla.