Många av deltagarna i den svenska hjälpinsatsen i Ryssland efter Första världskriget blev sedermera högerextremister

Idag skriver Hynek Pallas i DN Kultur om en rätt så bortglömd svensk humanitär hjälpinsats som just nu är föremål för en utställning i Samara i Ryssland och som påbörjades redan under Första världskriget och fortsatte under Ryska inbördeskriget (1915-22) och som måste sägas vara det moderna ursprunget till att Sverige därefter utvecklades till och idag är världens humanitära stormakt:
 
 
Hjälpinsatsen som leddes av prins Carl, hertig av Västergötland och ordförande för svenska Röda korset, innefattade bl a en omfattande krigsfångeutväxling på östfronten, överflyttandet av tusentals barn från fr a centralmakterna (fr a den habsburgska dubbelmonarkin och det wilhelminska Tyskland) till Sverige som placerades som fosterbarn i svenska familjer (d v s dessa barn utgjorde början på den internationella adoptionen till Sverige om en så vill) och en än mer omfattande hjälpinsats i det krigshärjade Ryssland.
 
Tyvärr är det dock så att ett flertal av de svenskar som deltog i denna hjälpinsats sedermera kom att engagera sig i den svenska extremhögern – sannolikt då de dels nog i stort sett alla stod på centralmakternas sida i kriget och att de dels av nog förståeliga skäl blev rätt så fanatiska antikommunister p g a sina upplevelser i Ryska inbördeskriget: Prins Carl blev medlem i Sveriges nationella förbund (SNF) och t o m ekonomisk bidragsgivare till partiet, Anna Linder som var chef för det svenska Röda kors-lägret i just Samara blev också hon medlem i SNF och sedermera i Riksföreningen Sverige-Tyskland (RST), Svensk opposition (SO), Svensk-tyska föreningen (STF), Hjälpkommittén för Tysklands barn (HTB) m m och Rütger Essén blev sedermera SNF:s partiledare och en av den svenska extremhögerns portalfigurer ända fram till sin bortgång 1972.
 
Detta förtar så klart inte den svenska hjälpinsatsens betydelse vad gäller att ha räddat människoliv i tiotusental men tyvärr så kom detta mönster även att upprepas i samband med Vita bussarna och svenska Röda korsets insats i Koreakriget liksom i samband med olika svenska FN-insatser under Kalla kriget då också flera svenska högerextremister kom att delta samtidigt som de självklart räddade mängder av människors liv.