Snart 83 år sedan som Sveriges nationella förbund bildades i Karlstad

Kalrstad och Värmland har som alla vet en särskild plats i den svenska extremhögerns historia – här föddes både den svenska nationalsocialismen 1924 samt den svenska högerradikala och högerextrema radikal- och socialkonservatismen 1934:

Pingsthelgen den 19-21 maj 1934, d v s för snart exakt 83 år sedan, samlades 140 ombud och delegater från hela landet tillsammans med 100-tals medlemmar och aktivister tillhörande det dåvarande Moderata ungdomsförbundet (MUF) till förbundsstämma som avhölls i Expeditionshuset på Hamntorget i stadsdelen Viken i Karlstad. Det dåtida MUF samlade 40 000 medlemmar uppdelade på 536 lokalavdelningar och var den första och största borgerliga ungdomsrörelsen i landet och arvtagare till den s k unghögern som hade uppstått efter unionsupplösningen med Norge 1905 och som dagens SD i sin tur betraktar sig som arvtagare av.

17879899_10154572881340847_3536286921218382338_o.jpg

På stämman i Karlstad valde dåvarande MUF som hade bidragit till den borgerliga valsegern i det s k kosackvalet 1928 att bryta med moderpartiet och grunda ett eget parti som med tiden fick namnet Sveriges nationella förbund (SNF). På den historiska förbundsstämman talade bl a partiledaren Elmo Lindholm som försäkrade att ”alla medborgare, alla folkkamrater skola väckas till förståelse för den nationella tankens värde” samt den dåvarande Karlstadsbiskopen J.A. Eklund som var en av ledarna för den s k ungkyrkorörelsen och som har författat SD:s favoritpsalm ”Fädernas kyrka” som Strängnäsbiskopen Gustaf Aulén tonsatte, också han f ö (liksom Eklund) medlem i SNF.

Efter förbundsstämman genomförde SNF en s k uppmarsch och marscherade genom innerstaden i Karlstad med fanborg och orkester för att avsluta med ett möte på Stora torget där det nybildade partiets paramilitära kampgruppsaktivister ställde upp sig i formation i sina stålgrå skjortor, blå slipsar och blå armbindlar försedda med koppel (och iförda ridstövlar) och sjöng kampsången ”Frihetsmarsch” som bl a innehöll strofen ”Handens och hjärnans arbetskamrater, skuldra vid skuldra, stålgrå soldater! Högt, högt lyfta vi vår fana, mot nya tider föra vi vårt land!”. Efter mötet anordnade SNF även ”utflykter till sevärda platser i Värmland” för de medlemmar som önskade ”sightsee:a” efter stämmans avslutande.