Den nyligen bortgångne friherre Niclas Silfverschiölds far tilldelades den nazityska Tyska örnens orden

Friherre Niclas Silfverschiöld gick bort igår, make till prinsessan Désirée som är konungens syster och dotter till arvprinsen Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg und Gotha vilka båda var pro-nazister.
 
Den nyligen avlidne friherren var son till den pro-(nazi)tyske friherren och ryttmästaren Carl-Otto Silfverschiöld som var en av de ca 250 svenskar som under högtidliga former tilldelades den nazistiska förtjänstmedaljen Tyska örnens orden (med svärd) eller Verdienstorden vom Deutschen Adler av Hitler.
 
Hur många (överklass)nazistiska kopplingar och ”hemligheter” finns det egentligen inom Huset Bernadotte?
 
Naturligtvis finns det ingen primordialistisk, essentialistisk eller biologistisk arvssynd och det är inte friherre Niclas, prinsessan Désirées eller kung Carl Gustafs eller för den delen drottning Silvias fel att de har föräldrar som var nazister och pro-nazister (eller att de blev döpta efter nazister och vigda av nazister eller att deras barn döptes av nazister o s v) men det är inte utan att en börjar undra om det kan vara så att ”kaka söker maka” och att ”lika barn leka bäst”, d v s barn till överklassnazister kanske dras särskilt till varandra vad gäller att ingå i intimrelationer med varandra?