Trump är en direkt arvtagare till den historiska amerikanska extremhögern och fr a till den andra Klanen som han far var knuten till

Den amerikanske historikern Rick Perlstein skriver om den amerikanska extremhögern, högerpopulismen och konservatismen i New York Times Magazine och påminner om att Trump är en direkt arvtagare till den andra Klanen (d v s mellankrigstidens Ku Klux Klan) och till en specifik amerikansk version av en vit överhöghetsideologi som han benämner som ”Herrenvolk republicanism”, d v s föreställningen om att bosättarstaten USA alltid ska domineras av (nordiskt) vita anglo-amerikaner, att Trumps ständiga referenser och blinkningar till den amerikanska extremhögerns historia (i sitt installationstal, i sina tweets o s v) inte är en slump på något sätt samt att Trumps far en gång i tiden inte bara systematiskt rasdiskriminerade svarta amerikaner när han byggde upp det fastighetsimperium som ”The Donald” har ärvt utan också deltog i ett KKK-relaterat högerextremt upplopp under mellankrigstiden (liksom Porsche f ö gjorde i Tyskland och Ferrari i Italien och även Schwarzeneggers pappa i Österrike, d v s det var åtskilliga som var ute och slogs på gatorna på 1920- och 30-talen) under en tid när Klanen organiserade över 6 miljoner (betalande) vita (protestantiska) anglo-amerikaner:
 
 
”Trump’s connection to this alternate right-wing genealogy is not just rhetorical. In 1927, 1,000 hooded Klansmen fought police in Queens in what The Times reported as a “free for all.” One of those arrested at the scene was the president’s father, Fred Trump. (Trump’s role in the melee is unclear; the charge — “refusing to disperse” — was later dropped.) In the 1950s, Woody Guthrie, at the time a resident of the Beach Haven housing complex the elder Trump built near Coney Island, wrote a song about “Old Man Trump” and the “Racial hate/He stirred up/In the bloodpot of human hearts/When he drawed/That color line” in one of his housing developments. In 1973, when Donald Trump was working at Fred’s side, both father and son were named in a federal housing-discrimination suit. The family settled with the Justice Department in the face of evidence that black applicants were told units were not available even as whites were welcomed with open arms. The 1960s and ’70s New York in which Donald Trump came of age, as much as Klan-ridden Indiana in the 1920s or Barry Goldwater’s Arizona in the 1950s, was at conservatism’s cutting edge, setting the emotional tone for a politics of rage.”