Siffror rörande de disputerade med utomeuropeisk bakgrund som arbetade på en svensk högskola 2012

antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Afrika 2012: 141 (116 män, 25 kvinnor)
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Afrika och som var verksamma inom humaniora 2012: 8
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Afrika och som var verksamma inom samhällsvetenskap 2012: 25
 
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Asien (exkl. Kina och Iran) 2012: 276 (188 män, 88 kvinnor)
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Asien (exkl. Kina och Iran) och som var verksamma inom humaniora 2012: 20
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Asien (exkl. Kina och Iran) och som var verksamma inom samhällsvetenskap 2012: 43
 
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Sydamerika 2012: 155 (88 män, 67 kvinnor)
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Sydamerika och som var verksamma inom humaniora 2012: 20
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Sydamerika och som var verksamma inom samhällsvetenskap 2012: 29
 
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Iran 2012: 191 (128 män, 63 kvinnor)
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Iran och som var verksamma inom humaniora 2012: 8
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Iran och som var verksamma inom samhällsvetenskap 2012: 36
 
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Kina 2012: 224 (141 män, 83 kvinnor)
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Kina och som var verksamma inom humaniora 2012: 1
antal disputerade knutna till en svensk högskola som hade bakgrund i Kina och som var verksamma inom samhällsvetenskap 2012: 11