Kommer SD nu att bli landets största parti efter gårdagens terrordåd?

I skuggan av gårdagens dåd har Sifo frågat det s k svenska folket om hur vanligt det är att de känner en SD:are i sin bekantskapskrets (inklusive familjen och släkten) och bland arbetare handlar det idag om hela 40% jämfört med 20% bland befolkningen i stort och som nog delvis även motsvarar den procentandel SD skulle erhålla om det vore val idag och efter att SD numera har gått om M som landets näst största parti. På den ”negerande” frågan ”inte alls vanligt” så svarar 27% av arbetarna det medan hela 49% av befolkningen gör det – d v s hälften av alla invånare i landet känner knappt någon i sin närhet och bekantskapskrets som är SD:are jämfört med en fjärdedel av arbetarna (och här får jag väl out:a att jag själv har SD:are i min bekantskapskrets).
 
I slutänden har nog antropologerna (och demograferna) rätt hur sexistiskt, patriarkalt och essentialistiskt det än kan låta, d v s i slutänden väger ”family business”, klanen, rasen eller hur en nu vill benämna alla reella eller imaginära blodsgemenskaper tyngre än både sociologernas strukturer, ekonomernas cykler eller psykologernas psyken vad gäller att förstå och förklara politiska ställningstaganden och mot den bakgrunden ser ovanstående siffror riktigt oroväckande ut.
 
De socialistiska arbetarpartierna i Väst vilka under större delen av 1900-talet ”normalt” har erhållit mellan 40-50% av rösterna i merparten av västländerna har ju på rekordtid smällt bort som ”smör i solsken” och i många fall rasat ned till 10-25% och idag är de högerpopulistiska och högerextrema partierna redan det största arbetarpartiet i ett stort och (alltför) snabbt växande antal västländer och för svensk del så gäller det redan bland de manliga arbetarna: 37% av alla manliga arbetare skulle rösta på SD om det vore val idag medan 33% skulle rösta på S.
 
I veckan kom även den senaste förtroendebarometern som visar att det s k svenska folkets förtroende för SD fortsätter att öka medan M har rasat i samma ”förtroendetävling”: Idag känner hela 16% av det s k svenska folket stort förtroende för SD (och vilket nog indikerar att SD:s lojala kärnväljargrupp har växt betydligt under de senaste åren) medan endast 22% gör det för M (och hade enbart de s k svenska männen fått bestämma så hade SD:s förtroendesiffra varit långt högre än M:s procentsiffra) och vilket påminner om att Åkesson är den partiledare som efter Lööf (och bredvid Löfven) är den partiledare som det s k svenska folket känner störst förtroende för (och hade enbart de s k svenska männen fått bestämma så hade Åkessons förtroendesiffra varit långt högre än Löfvens procentsiffra).
 
Risken är nu tyvärr alltför stor att gårdagens attentat kommer att kunna bidra till att SD återigen fördubblar sitt valresultat i nästa års riksdagsval och om så sker så kommer SD i så fall att (med kring 25%) troligen och slutligen uppnå den sedan länge eftertraktade platsen som landets största parti.
 
Att fördubbla sitt valresultat i val efter val som SD faktiskt har lyckats göra och det under en högkonjunktur utan dess like hade f ö t o m gjort gamla NSDAP gröna av avund (som ju bara lyckades med det under en lågkonjunktur utan dess like) och om SD blir Sveriges största parti 2018 så blir det också västvärldens enskilt största parti i sitt slag och världens absolut största parti med ett direkt nazistiskt förflutet som i praktiken kan räkna en obruten och ”sömlös” linje bakåt (den svenska extremhögern krossades och besegrades ju inte 1945) till Sveriges första nazistparti som grundades i Värmland 1924 och som i sin tur var världens första nazistparti som bildades utanför den tysktalande världen.