Gösta Ekman hade flera adopterade bland sina familjemedlemmar

Gösta Ekman hade flera adopterade bland alla sina familjemedlemmar och s k signifikanta andra: Dels var han tidigare gift med Karl Gerhards adopterade dotter Fatima och dels adopterade han två barn från Indonesien tillsammans med sin andra fru.
 
Namnlöst17620082_10154540352380847_1378935717853441600_o
Det är mycket vanligt att skådespelare, artister och kulturutövare adopterar barn både i Sverige och i västvärlden i övrigt men det är samtidigt ovanligt att de adopterade barnen går i adoptivföräldrarnas fotspår när de blir vuxna samtidigt som skådespelares, artisters och kulturutövares biologiska barn som bekant nästan alltid går i sina föräldrars fotspår och ”ärver” deras yrken.
 
Huruvida detta beror på att skådespelarna, artisterna och kulturutövarna aldrig räknade med att deras adopterade barn skulle gå i deras fotspår samtidigt som de uppfostrade och insocialiserade sina biologiska barn att göra det är dock omöjligt att säga men det är ett faktum att detta ”mönster” nästan aldrig slår fel vare sig det gäller svenska eller andra västerländska skådespelare, artister och kulturutövare som både har adopterade barn och biologiska barn.