Är Sverige snart på väg mot medaljplats vad gäller att härbärgera den högsta andelen minoritetsinvånare i västvärlden?

Eurostat (d v s EU:s SCB) har nu publicerat ny (men dock ej särskilt färsk) uppdaterad statistik (som gällde 2014) om procentandelen minoritetsinvånare i EU:s 28 medlemsstater liksom om procentandelen infödda majoritetsinvånare:
 
andel utrikes födda 2014:
1, Luxemburg 49,1%
2, Cypern 22,7%
3, Sverige 19,6%
 
andel utrikes födda som var födda utanför EU 2014:
1, Sverige 14,5%
2, Cypern 11,6%
3, Österrike 11,5%
 
andel infödda majoritetsinvånare 2014:
1, Luxemburg 32%
2, Estland 67%
3, Lettland 68,5%
4, Frankrike + Sverige 68,9%
 
andel hushållsenheter där samtliga hushållsmedlemmar hade bakgrund utanför EU 2014 (d v s helt och hållet s k endogama hushållsenheter/familjebildningar där samtliga hushålls/familjemedlemmar hade bakgrund utanför EU)
1, Estland 25,7%
2, Lettland 22,9%
3, Sverige 15,6%
 
andel hushållsenheter där samtliga hushållsmedlemmar var infödda majoritetsinvånare 2014 (d v s helt och hållet s k endogama hushållsenheter/familjebildningar där samtliga hushålls/familjemedlemmar var infödda majoritetsinvånare)
1, Luxemburg 24%
2, Lettland 58,2%
3, Estland 60,7%
4, Frankrike 63,7%
5, Cypern 64,4%
6, Sverige 64,7%
 
Det s k expatlandet Luxemburg (där de allra flesta av ”utlänningarna” är européer och västerlänningar) kan Sverige aldrig någonsin ”slå” (d v s Luxemburgs plats är ohotad) men kanske har vi dock gått om det s k expatlandet Cypern (där också de allra flesta av ”utlänningarna” är européer och västerlänningar) vid det här laget medan Estland och Lettland är särfall som vi ej vare sig kan eller ska jämföra oss med både av etiska skäl och p g a den höga andelen minoritetsryssar (Estland och Lettland härbärgerar dessutom extremt få invånare med utomeuropeisk bakgrund) så egentligen är det bara Frankrike som Sverige kan mäta sig med och som är en s k jämbördig konkurrent i sammanhanget och hör och häpna – jag vågar gissa efter att ha tagit del av franska forskningsinstitutet INEDs senaste rapport liksom av svenska SCBs senaste siffror och nu av Eurostats uppdaterade data (visserligen från 2014) att Sverige sannolikt har gått om Frankrike nu vad gäller den totala procentandelen invånare som har någon form av bakgrund utanför EU.
 
Sverige är m a o det land i västvärlden som möjligen (och redan – för det har gått blixtsnabbt för Sveriges del vad gäller att uppnå den positionen) numera tävlar om silverplatsen och om andraplatsen efter USA vad gäller att härbärgera den högsta andelen s k (utseendemässigt och kroppsligen) synliga minoritetsinvånare och de enda konkurrenter som vi har att tampas med är i så fall det f d Brittiska imperiets bosättarstater Kanada, Australien och Nya Zeeland (och det är ju också lite grann som att jämföra s k äpplen med s k päron, d v s det är inte heller s k fair play).