SD:s alternativa digitala (mot)offentlighet

SD fortsätter att dominera (oproportionerligt stort) i sociala medier: Det är ett faktum att utan internets genombrott på 1990-talet och utan de sociala mediernas genombrott på 2000-talet så hade SD aldrig kommit att bli landets näst största parti.
 
 
SD har medvetet lyckats skapa en alternativ digital (mot)offentlighet som på senare år har konkurrerat ut den etablerade analoga (mainstream)offentligheten i en tid när allt färre läser tidningar och tidskrifter (eller lyssnar på radio eller ser på tv) och när en majoritet av det s k svenska folket (och särskilt gäller det alla under 45 år) numera får sina ”nyheter” via internet och sociala medier.