Några anteckningar om extremhögerns närvaro vid Stockholms universitet igår och idag

Stockholms högskolas gamla kårhus på Holländargatan i Stockholm som idag tillhör Handelshögskolan är känd för att kårhusockupationen ägde rum där i maj 1968 men mindre känt är att ett minst lika ”lyckat” och välbesökt möte ägde rum där i april 1943 när Svenska aktiva studentförbundet lyckades fylla hela aulan med högerextrema Stockholmsstudenter för en s k Finlandsafton som gick ut på att stödja den finsk-tyska s k vapenbrödrapakten.
17522897_10154518052980847_5255029122277468571_n
17546868_10154518052905847_266395579195503084_o
 
Bland talarna och artisterna som framträdde märktes den finlandssvenske historieprofessorn Herman Gummerus som var en flitig skribent i högerextrema Dagsposten (liksom i finska Historisk tidskrift), den blivande överhovpredikanten och kungafamiljens och hovets pastor Hans Åkerhielm som inte bara kom att viga, döpa, konfirmera och gravsätta kungafamiljen och Bernadotte:arna i flera decennier utan även gravsatte 100-tals svenska överklassnazister och nazistiska krigsveteraner ända fram till sin egen död 2003, filmproducenten och friherrinnan Brita Wrede, Jussi Björlings bror Gösta Björling som liksom sin mer namnkunnige bror gärna uppträdde för den svenska extremhögern samt med lic Carl-Otto Bragnum.
 
Högerextrema Svenska aktiva studentförbundet bildades 1942 vid Stockholms högskola efter modell från dess finska motsvarighet (d v s Aktiva studentförbundet som verkade i Finland mellan 1931-45) och dess ordförande skröt i dåtida pro-tyska Aftonbladet med att uppemot 45% av alla studenter vid högskolan sympatiserade med eller var medlemmar i organisationen inklusive studentkårens vice ordförande. 1942 deltog förbundet i ett ambitiöst (men misslyckat) försök att ena den samlade svenska extremhögern men 1944 dömdes dock dess ordförande för spioneri tillsammans med en översättare vid tyska ambassaden och då förbundsordföranden förklarades otillräknelig och sattes på ett s k sinnessjukhus så innebar det en sådan prestigeförlust bland Stockholms studenter att förbundet sedermera upplöstes.
 
Bland Svenska aktiva studentförbundets (blivande illustra) medlemmar 1942-44 varav de allra flesta gick en ljus framtid och en lysande karriär till mötes efter kriget (d v s det var i stort sett bara dess ordförande som det gick illa för såsom varande spioneridömd och förklarad s k sinnessjuk) precis som de allra flesta som deltog i kårhusockupationen 1968 hittades bl a blivande advokaten Ulf Hamacher, blivande riksbibliotekarien Lennart Grönberg, blivande revisorn för försvarets civilförvaltning Per-Johan Bergelin, blivande byrådirektör Gösta Holmberg, Kungl. Operans blivande informationschef Bertil Hagman, blivande Sveriges Radio-producenten och Dramaten-dramaturgen Claes Hoogland, blivande Esselte-direktören Gunnar Olsson, blivande Veterinärhögskolan-professorn Sten-Erik Olsson samt blivande Tekniska museet-chefen Sigvard Strandh m fl.
 
Efter att Svenska aktiva studentförbundet så snöpligt försvann från Stockholms universitet 1944 så skulle det dröja flera decennier innan den svenska extremhögern gjorde entré igen inom huvudstadsuniversitetets studentvärld: 1960- och 70-talens Demokratisk allians kom och gick (även om Demokratisk allians-studenterna gjorde vad de kunde för att störa kårhusockupationen 1968) liksom även Högerstudenterna som verkade vid universitetet mellan 2003-06 (men som dock lyckades kapa åt sig över 10% av rösterna i kårvalet 2004 på ett antifeministiskt och anti-postkolonialt program) och det är egentligen först idag med SD-Studenter som har en avdelning vid Stockholms universitet sedan 2014 som Svenska aktiva studentförbundet kan sägas ha ”fått sig en konkurrent” och det återstår nu att se om SD-studenterna kommer att lyckas bräcka förbundets Finlandsafton vad gäller både publik, talare och artister.