Om hatet och vreden mot (vissa) heterosexuella blandrelationer över rasgränserna

Det slår tyvärr nästan aldrig fel som Mattias Beruk Järvi påminner om idag, d v s nästan varje gång som ett blandat (hetero)par som utgörs av en svart man och en vit kvinna eller av en s k MENA-man och en vit kvinna förekommer i den offentliga bildkulturen så utlöses en större (eller åtminstone en mindre) s k proteststorm:

http://mattiasjrvi.blogg.se/2017/march/silja-line-legitimerar-ett-rasistiskt-narrativ-genom-att-ej-agera.html

Det antagligen mest extrema exemplet på detta ”proteststormande” mot intimrelationer över de s k rasgränserna som närmast måste sägas ha uppnått s k orkanstyrka var när UR och RFSU producerade en animerad sexualupplysningsfilm 2011 och där ett blandat (hetero)par som utgjordes av en svart man och en vit kvinna förekom och vilket resulterade i en halv miljon inlägg på nätet som kommenterade filmen och varav 100 000-tals tyvärr utgjordes av negativa kommentarer som fördömde eller åtminstone kritiserade detta ”tilltag”.

Intressant nog så händer detta nästan aldrig när (det heterosexuella) blandparet utgörs av en latinamerikansk man och en vit kvinna och än mindre av en asiatisk man och en vit kvinna (den sistnämnda blandparskombinationen är dock mycket ovanligt förekommande både i den samtida bildkulturen och i statistikens värld till skillnad från de andra blandparskombinationerna som är ganska så frekvent förekommande i siffrornas och demografins värld).

Samtidigt så kan en så klart undra varför ingen protesterar (i alla fall inte vad jag känner till) när ett s k blandat (hetero)par som utgörs av en vit man och en asiatisk kvinna förekommer och vilket, vill jag påstå, är det absolut vanligaste (heterosexuella) blandparet överhuvudtaget både i den samtida svenska bildkulturen och i statistikens värld.

Gissningsvis så protesterar slutligen ej heller någon (eller åtminstone ytterst få) när (det heterosexuella) blandparet utgörs av en en vit man och en s k MENA-kvinna eller av en vit man och en svart kvinna eller av en vit man och en latinamerikansk kvinna.

I sammanhanget (d v s vad gäller frågan om heterosexuella intimrelationer över de s k rasgränserna i en svensk kontext) så kan det vara värt att påminna om att under större delen av 1900-talet så ”hjärntvättades” det s k svenska folket att tänka och tro (och agera utifrån) att de var vitast av alla (vita) folk på jorden och att de därmed just inte skulle (be)blanda sig med och fr a inte reproducera sig med andra än med varandra (d v s s k endogama intimrelationer och naturligtvis också heterosexuella sådana var att föredra eller t o m det enda som borde gälla).

Samtidigt så kan det också i sammanhanget vara värt att påminna om att fram tills 1970-talet och fram tills att ytterst få s k könsmogna (p g a att de s k Tredje världen-adoptivbarnen fortfarande var barn till i stort sett 100%, och vilka utgjorde den absoluta majoriteten av alla i landet permanent boende utomvästerländsk bakgrund-invånare fram tills ca 1975) utomvästerländsk bakgrund-invånare befann sig i landet så var det inte helt ovanligt att majoritetssvenska män ibland ingick i intimrelationer med finsktalande kvinnor och med samiska kvinnor medan majoritetssvenska kvinnor ibland ingick i intimrelationer med romska män och med judiska män (d v s det var de vanligaste heterosexuella blandparskombinationerna som gällde vad beträffar majoritetssvenskarna och de s k nationella minoriteterna).