Nyanlända elever koncentreras till vissa skolor

”Ingen vill ha Svarte Petter” eller ”ingen vill ta djävulen i båten” eller ingen vill ha de nyanlända utomvästerländsk bakgrund-eleverna i sin kommun, på sin skola och i sin klass (nyanlända = de som invandrat under de senaste fyra åren):
 
17498448_10154517125220847_6443196473680685229_n
 
”Tio procent av landets grundskolor har tagit emot 43 procent av alla nyanlända elever. Samtidigt finns det nästan 700 skolor som inte har tagit emot några nyanlända elever alls.”
 
Under läsåret 2016/17 har f ö 27 procent av samtliga grundskoleelever (vårdnadshavare som har rapporterat att barnet talar) ett annat språk än svenska som förstaspråk.