På EU:s 60-årsdag minns vi EU:s ”Urvater” greve Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi

Är det inte en aning ironiskt att på (ett skakigt och sönderfallande) EU:s 60-årsdag, som nog ytterst få av EU:s 500 miljoner invånare firar idag, påminna om att det var en blandad (d v s en s k mixed race:are) greve, tillika född i Tokyo, som är EU:s ”founding father” och som var den som först ”kläckte”, formulerade och ”kampanjade” för idén om ett enat Europa (d v s innan både Hitler och Schuman), nämligen greven av Ronspergheim med det omöjliga namnet Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi vars båda föräldrar härrörde från två en gång i tiden mäktiga imperier som idag har gått under (d v s det japanska respektive det österrikisk-ungerska imperiet) och som numera och långt efter sin död har blivit något av ett hatobjekt för BÅDE den radikala högern (”han ville utrota Europas nationer” – d v s den s k Coudenhove-Kalergiplanen, d v s han gick ”judarnas” ärenden) OCH den radikala vänstern (”han ville behålla Europas kolonier” – d v s den s k Eurafrikaplanen, d v s han gick ”rasisternas” ärenden).
Samtidigt kan det också vara på sin plats att påminna om att för 100 år sedan så utgjorde Europas befolkning 20-25% av världsbefolkningen (d v s av vår planets art) men idag handlar det om långt under 5%, för 100 år sedan utgjorde Europas andel av världsekonomin 50-60% men idag är den nere på 20%, för 100 år sedan var Europas befolkning påtagligt homogen (bortsett från att andelen judar ungefär motsvarade andelen muslimer av idag) och fr a jämfört med hur befolkningssammansättningen ser ut idag (minoriteterna utgör mellan 10-30% av befolkningen i EU:s medlemsländer och minoritetsinvånarna är fr a mycket unga medan majoritetsinvånarna är mycket äldre).
Sist men inte minst så kan det vara värt att påminna om såhär på EU:s 60-årsdag att medianåldern i dagens Europa börjar närma sig 45-50 år, d v s merparten av Europas invånare är idag i praktiken ”icke-fruktsamma”/”icke-fertila” och alltmer ”icke-produktiva”/”icke-förvärvsarbetande” och detta gäller framför allt Europas majoritetsinvånare bland vilka medianåldern är som allra högst och i Sydeuropa, i Central- och Östeuropa samt i Tyskland är andelen majoritetsinvånare som är över 60 år gamla redan mycket hög medan medianåldern i Afrika ligger på runt 20-22 år, i Mellanöstern på runt 24-26 år, i Asien på runt 29-31 år o s v (d v s människorna i Europas gamla kolonier är både s k ”fertila” och s k ”produktiva”).
Europas ENDA väg framåt för att bibehålla och upprätthålla den fortfarande extremt höga materiella standarden och den fortfarande extremt avancerade välfärden som gäller här jämfört med hur det ser ut i den övriga världen (där det fortfarande tyvärr är rejält bedrövligt och miserabelt med 4-5 utomvästerländska länders undantag) är att årligen ”massimportera” 10-tals miljoner unga vuxna ”fertila” och ”produktiva” invandrare från fr a Afrika, Mellanöstern och Asien men det kommer med största sannolikhet aldrig att hända och det enda som är kvar är därmed en nära framtid för Europa och för alla oss som bor här som kommer att innebära att vi alla bara blir äldre och äldre och äldre, att Europas befolkning fortsätter att minska allt snabbare och alltmer dramatiskt och att det som redan är ett faktum i större delen av Central- och Östeuropa och Sydeuropa snart kommer att vara ”normen” även i Väst- och Nordeuropa (d v s ekande tomma och slitna städer vars invånarantal är mer än halverade samt småstäder och en landsbygd och en glesbygd som befolkas av nästan enbart grå- och vithåriga majoritetsinvånare).
Så låt oss idag på EU:s 60-årsdag minnas EU:s ”Uhrvater” den blandade japansk-habsburgske greven Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi vare sig en ser fram emot Europas närstående framtid med tillförsikt eller ej.