SD är nu det största partiet i Skåne

Skåne visar som alltid vägen framåt, är som alltid steget före och går som alltid först in i framtiden, d v s det som först händer i Skåne brukar nästan alltid bli det som senare kommer att gälla även i övriga landet (ungefär som att det som först händer i USA nästan alltid brukar bli det som senare kommer att gälla även i övriga västvärlden):
17425906_10154513939225847_1977034873042685331_n
 
Att SD är landets näst största parti med kring 18-19% efter att ha gått om M verkar nu vara ett faktum men i Skåne är partiet det största partiet efter att även ha gått om S.
 
Redan för 10-15 år sedan när SD bara låg på kring 1,5-3% började SD-företrädare säga (och även skryta och skrävla om) att målet var att bli Sveriges största parti och även om så ännu ej är fallet så var det nog åtskilliga som (hån)log och (hån)flinade åt dem kring år 2000 men inför nästa års val finns det tyvärr åtminstone en viss risk att SD kan komma att bli landets största parti beroende på vad som händer i övrigt fram tills dess.
 
SD är dessutom redan det proportionellt sett största partiet för alla män (och vilket gör att alla andra partier idag är ”feminiserade”) liksom för alla som bor på landsbygden, i glesbygden och i mindre tätorter och kommuner (och vilket gör att alla andra partier idag är ”urbaniserade”) samt kanske snart också för alla arbetare (och vilket gör att alla andra partier blir allt mer ”medelklassifierade”) och kanske snart också för alla infödda majoritetssvenskar (och vilket gör att alla andra partier blir allt mer ”minoritiserade”).
 
Sedan ska det påminnas om att SD var landets andra största parti och möjligen under en period även det största partiet under det s k flyktingkrisåret 2015 för att därefter sjunka rejält under 2016 så inget är skrivet i sten som det heter (och inte ens för SD:s del) inför 2018 års val.