36,6% av alla invånare mellan 0-44 år har numera utländsk bakgrund inräknat de blandade liksom 42-43% i Stockholm och Göteborg och 52,7% i Malmö

Nu börjar utländsk bakgrund-statistiken strömma in uppdelad på ålder, region och kommun:
 
Procentandel av alla invånare i riket mellan 0-44 år som hade utländsk bakgrund den 31 december 2016 inklusive de utrikes födda (invandrarna) och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar (de blandade och ”andrageneration:arna”) men exklusive de s k ”tredjegeneration:arna”: 36,6% (inklusive de s k ”tredjegeneration:arna” så handlar det med all sannolikhet om över 40% och varav en absolut majoritet har bakgrund utanför västvärlden)
 
Procentandel av alla invånare i Stor-Stockholm som hade utländsk bakgrund den 31 december 2016 inklusive de utrikes födda (invandrarna) och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar (de blandade och ”andrageneration:arna”) men exklusive de s k ”tredjegeneration:arna”: 41,8% (42,2% i Stockholms stad)
 
Procentandel av alla invånare i Stor-Göteborg som hade utländsk bakgrund den 31 december 2016 inklusive de utrikes födda (invandrarna) och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar (de blandade och ”andrageneration:arna”) men exklusive de s k ”tredjegeneration:arna”: 33,8% (42,7% i Göteborgs stad)
 
Procentandel av alla invånare i Stor-Malmö som hade utländsk bakgrund den 31 december 2016 inklusive de utrikes födda (invandrarna) och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar (de blandade och ”andrageneration:arna”) men exklusive de s k ”tredjegeneration:arna”: 39,9% (52,7% i Malmö stad)