De tio kommuner som uppvisar den högsta andelen utländsk bakgrund-invånare

Nu börjar äntligen utländsk bakgrund-statistiken för 2016 rapporteras in på kommunnivå och detta är nu de tio kommuner i landet som uppvisade den högsta procentandelen (folkbokförda) invånare med utländsk bakgrund den 31 december 2016. I nedanstående siffror ingår de utrikes födda, deras barn samt de blandade borträknade och skulle de s k ”tredjegeneration:arna” räknas in så handlar det om ytterligare 3-5% högre procentsiffror än de nedanstående:
1, Haparanda 70%
2, Botkyrka 66%
3, Södertälje 60%
4, Malmö 52,7%
5, Övertorneå 52,6%
6, Sigtuna 50,3%
7, Sundbyberg 49,8%
8, Burlöv 49,4%
9, Järfälla 48,4%
10, Huddinge 48,3%