Den apologetiska och revisionistiska ”avnazifieringen” av Zarah Leander fortsätter

Nu är det dags för ännu en apologetisk bok om Zarah Leander som visserligen absolut var Nazi-Tysklands och det av tyskarna ockuperade Europas allra största populärkulturella stjärna under mellankrigstiden och krigsåren liksom även en gayikon:
 
Beata Arnborg intervjuas idag i P1 Morgon om sin aktuella bok ”Se på mig. En biografi över Zarah Leander” och försäkrar att Leander inte var pro-nazist trots att det är välkänt att hennes man (som hon f ö ligger begravd bredvid nära hennes f ö älskade Lönö gods som hon f ö köpte för pengar som dr Goebbels tillförsäkrade henne och som f ö numera bebos och ägs av riksdagens talman Per Westerberg) Arne Hülphers var organiserad fascist och pro-nazist och trots att hon själv (helt och hållet frivilligt) deltog på möten med pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tysklands.
 
 
Beata Arnborg liksom Zarah Leander-museet i Norrköping och Zarah Leander-sällskapet i Karlstad vill uppenbarligen alla friskriva Leander från pro-nazism trots att fakta i sak säger något helt annat: Hon var inte bara ett s k ariskt och nordiskt ”praktrasexemplar” från Värmland som utnyttjades för sitt ”perfekta” (s k ariska och nordiskt vita) utseende och sin röst utan hon valde själv att ta ställning politiskt och flyttade/flydde t o m under en tid till Argentina efter kriget tillsammans med tusentals andra tyska och europeiska pro-nazister och nazister.