Om den framlidne Hans Roslings försök att dekonstruera (majoritets)svenskarnas ”Tintin-värld”

Den nyligen bortgångne (och statistikbesatte) folkbildaren Hans Rosling drevs av en grundläggande mission och agenda som han alltid var öppen med och ärligt deklarerade i samband med alla sina närmast otaliga föredrag och föreläsningar – nämligen att få (det majoritets)svenska folket att på djupet förstå att den klassiska kolonialismen faktiskt är över nu, att (Tredje) världen förändras i grunden i skrivande stund (och fr a blir allt mindre europeisk och västerländsk) samt att den ”Tintin-värld” (Roslings egna närmast patenterade uttryck) som de allra flesta (majoritets)svenskar fortfarande lever med och i (d v s den koloniala euro/västcentriska världsbilden med alla sina rasstereotyper och alla sina vita fantasier) rentav är skadlig och som den folkbildare han var (d v s Rosling kunde verkligen tala med bönder på bönders vis) så kunde Rosling säga (och underförstått varna för) att ”vi var fruktansvärda mot människorna utanför Europa i hundratals år men nu måste vi faktiskt lära oss att bli snälla mot dem, och inte minst för vår egen framtids och för våra barns skull”.

Att alltför många (majoritets)svenskar fortfarande vill leva kvar i sin ”Tintin-värld” är dock tyvärr alltför uppenbart mot bakgrund av vilken världsbild som gäller och reproduceras i svensk media, i svensk kulturproduktion, i svensk forskning och i svensk reklam och vilket dagens annons i DN är ett utmärkt exempel på (”en resa i Hedins fotspår”) och detta faktum vittnar helt enkelt om att (majoritets)svenskarna verkligen hade behövt att lyssna på, ta in och lära av Hans Rosling och dennes ”dekonstruera Tintin-världen”-statistik om världen utanför Europa i sannolikt många år framöver.

17353095_10154500053490847_1630407087555647771_n

För övrigt var Rosling något av min egen förebild: Precis som att Rosling var i det närmaste fullständigt fixerad vid och i det närmaste totalt besatt över att få (majoritets)svenskarna att verkligen och äntligen fatta att det är en helt ny (postkolonial och allt mindre vit) värld som nu har fötts och som nu framträder efter den klassiska kolonialismens borttynande och där Sverige, Europa och västvärlden i rasande takt betyder allt mindre och mindre så är även jag i det närmaste fullständigt fixerad vid och i det närmaste totalt besatt över att få (majoritets)svenskarna att verkligen och äntligen fatta och ta in att det är ett helt nytt (postkolonialt och allt mindre vitt) Sverige som nu föds och som just nu framträder efter den klassiska (både homogena och antirasistiska) svenskhetens borttynande och där Sverige i rasande takt blir allt mindre och mindre majoritetssvenskt och liksom Rosling gjorde så drivs även jag av en enorm frustration över att (majoritets)svenskarna har så svårt att på djupet ta in denna genomgripande förändring som både är fullständigt oåterkallelig och ostoppbar.