Susan Faludi intervjuas om den vita melankolin och om sorgen över svunna vita imperier i dagens DN

Susan Faludi intervjuas i dagens DN Kultur och talar om den vita (västerländska) melankolins politiskt (in)produktiva (och destruktiva) aspekter (d v s i form av högerpopulism och extremhöger liksom i form av hatbrott, rasdiskriminering och rassegregering mm) samt om hur de vita majoritetsvästerlänningarna bara går allt djupare in i den regressiva (och infantila) retronostalgins dimma (och mörker) och alltmer närmast förtärs av (den outsägliga) sorgen över alla förlorade imperier (Österrike, Ungern, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien o s v), av sorgen över en förlorad rasstat med vidhängande rassegregation (USA) och av sorgen över en förlorad raslig homogenitet (Sverige och de nordiska länderna vilka fram tills ca 1968 härbärgerade västvärldens allra mest vita och allra mest homogena befolkningar):
 
”Enligt Faludi bär högerpopulisterna i såväl USA som Ungern på samma nostalgiska idé om ett storslaget land som förändrats av krafter bortom deras kontroll. I Ungerns fall hänvisar man gärna till Trianonfördraget efter första världskriget, då landet förlorade mer än hälften av sin landyta och befolkning. I USA finns en långvarig längtan tillbaka till tiden före inbördeskriget, inte bara i sydstaterna utan bland vita amerikaner i hela landet. Historikern Garry Wills har sagt att USA:s moderna politik bör betraktas som ”Söderns revansch för inbördeskriget”. – En parallell mellan USA och Ungern som ofta slagit mig är den här nostalgin. Högern i Ungern låter ofta som sydstatsnostalgikerna här. De sörjer ett land som har gått förlorat, en livsstil som har försvunnit.”
 
Det som är kvar av majoritetsvästerlänningarnas värld är snart bara en redan kraftigt åldrad och snabbt minskande vit majoritetsbefolkning som bara fortsätter att bli äldre och äldre (och minska i antal) och vars födelsetal idag är (oåterkalleligen) katastrofalt låga samt en västvärld som är på god väg att bli ett jättelikt utomhusmuseum med alla sina historiska, magnifika och (post)imperiala städer, byggnader och monument som minner om att västvärlden en gång i tiden faktiskt styrde mänskligheten och planeten i närmare 500 år.