Kommer Fjärde världskriget att bryta ut i Östasien som åter är världens krutdurk?

På 1910-talet var Osmanska imperiet ”Europas sjuke man” (enligt Väst) och Balkanhalvön var världens krutdurk och det var just där som Första världskriget utbröt (1914).
 
På 1930-talet var Kina ”Asiens sjuke man” (enligt Väst) och Östasien var världens krutdurk och det var just där som Andra världskriget utbröt (1937).
 
På 2010-talet är USA ”Väst sjuke man” (enligt stora delar av världen) och Östasien är återigen världens krutdurk och det är där som det Fjärde världskriget (d v s efter Första och Andra världskriget och Kalla kriget) möjligen kan komma att utbryta framöver.