Den svenska antirasistiska regeringen upprepar i en rapport till FN den antirasistiska nonsensfrasen ”vi tillhör alla samma människoras”

En blir faktiskt lite orolig för landets framtid men också rätt så trött när t o m regeringen/staten/(konunga)riket i sin senaste och färska (22:a och 23:e) rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering upprepar inte bara att Sverige står fast vid att inte föra statistik om minoriteter (d v s det svenska motståndet mot jämlikhetsdata står fast) och att Sverige försvarar avskaffandet av rasbegreppet (d v s det svenska motståndet mot rasbegreppet står fast) utan också upprepar den fras som i stort sett alla svensktalande numera yttrar likt ett antirasistiskt mantra eller kanske t o m likt en antirasistisk trosbekännelse när sådana som jag använder mig av rasbegreppet – d v s att ”alla människor tillhör en och samma ras, människorasen”.
 
Och av alla antirasistiska standardargument på svenska såsom ”jag ser faktiskt inte att du ser annorlunda ut, jag tänker inte på det” eller ”vi i Sverige bryr oss inte om hur människor ser ut, det har ingen betydelse här hos oss” så måste ”människorasfrasen” sägas vara den allra mest frekvent förekommande och nu förekommer den även i ett statligt dokument.
 
Denna fras som jag då har fått höra till leda och fr a har fått riktad mot mig i det närmaste otaliga gånger (och ofta också med ett röstläge som uttrycker en blandning av vrede, ilska, överlägsenhet, arrogans och hysteri och som mellan raderna kommunicerar något i stil med ”men är du helt dum i huve’t – fattar du alltså inte att alla vi människor faktiskt tillhör en och samma ras – människorasen!!!”) är för det första rent felaktig (natur)vetenskapligt sett (d v s vi tillhör alla samma art) och för det andra blir den så bisarr för att inte säga skrattretande för en sådan som mig som använder mig av rasbegreppet då ju denna fras just syftar till att undvika att använda rasbegreppet – d v s säg och skriv i så fall ”alla människor tillhör en och samma art, människoarten”.
 
Att regeringen/staten/(konunga)riket nu gör bort sig (för för mig är det att göra bort sig och framstå som ytterligt ovetenskaplig och hysteriskt antirasistisk genom att ta med denna fras i en officiell FN-rapport) så här inför FN och därmed inför världssamfundet säger tyvärr allt om hur djupt och hur långt den svenska färgblinda antirasismen har internaliserats både inom statsapparaten och i det nationella psyket (för alla vi som bor i Sverige just nu är ju någonstans detta dokuments avsändare).