Paralleller mellan kön och ras

Jag vet att de allra flesta anser att det inte går att jämföra kön med ras (och vilket jag då anser att det faktiskt gör) och jag vet att Ola Wong anses problematisk av de allra flesta antirasister och av de allra flesta på vänsterkanten efter hans frontalattack på den svenska kulturvärldens, museivärldens och kulturarvssektorns antirasistiska mångfaldsarbete och på den antirasistiska rödgröna regeringens mångfaldspolitik men det finns trots allt vissa likheter mellan motståndet mot att tala om konkret ras och motståndet mot att tala om konkret kön och detta säger jag utan att självidentifiera mig som en kulturkonservativ essentialist som tror att raser bara finns eller som en biologistisk radikalfeminist som tror att kön bara finns:
 
 
Jag vet så klart att det är mer komplicerat än så här, jag vet också att kroppen bara är ett skal och en yta och det är tämligen oviktigt hur var och en ser ut och vilken slags kropp(styp) vi råkar bo i och jag håller heller inte med om Wongs raljerande över transpersoner (transpersoner motsvaras enligt mig av adopterade liksom att intersexuella motsvaras av blandade om det nu finns likheter mellan kön och ras och vilket jag då anser att det gör) och jag vet också kan det kan vara problematiskt att bara prata om konkreta kroppar och kön och att bara prata om konkreta kroppar och ras men (för att äntligen komma till sak) den svenska antirasistiska vreden mot rasbegreppet som härrör från en närmast fanatisk tro på 68-rörelsens flaggskeppsteori socialkonstruktionismen (ras är en social konstruktion och därför finns inte ras och därför ska vi inte prata om ras utan om etnicitet alternativt kön är en social konstruktion och därför finns inte kön och därför ska vi inte prata om kön utan om genus) missar trots allt något enligt mig.