Att vara minoritetsinvånare på en mindre ort

Har precis föreläst om normkritik och interkulturalitet för ett 15-tal modersmålslärare (farsi, dari, arabiska, kurdiska, thailändska mm) i vykortsvackra Sunne i Värmland tillsammans med en kollega från Karlstads universitet och är lite tagen av lärarnas berättelser om hur det är att vara minoritetsinvånare med utomeuropeisk bakgrund på en mindre ort i landet. Under kafferasten blev en av lärarna med syrisk bakgrund (d v s en av våra ”studenter”) dessutom utsatt för en majoritetssvensk man som sade ”gå ut härifrån – apor ska inte vara här!” när han besökte det närbelägna biblioteket.