84% av alla manliga pizzabagare är utrikes födda

andelen utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden: 15%

följande yrken uppvisar den högsta andelen utrikes födda:

pizzabagare 69%

städare 53%

övrig hemservicepersonal 50%

doktorander 49%

 

följande yrken uppvisar den lägsta andelen utrikes födda:

officerare 2%

brandmän 2%

flygledare, bergssprängare, fastighets- och förvaltningschefer, soldater, fiskare och ambulanssjukvårdare 3%

poliser 4%

 

det proportionellt sett vanligaste yrket för utrikes födda män:

pizzabagare (som har en ”normal” månadslön på ca 15 000-18 000): 84% av alla manliga pizzabagare i landet är utrikes födda och av de resterande 16 procenten är åtskilliga s k ”andrageneration:are”

städare (som har en ”normal” månadslön på ca 18 000-22 000): 66% av alla manliga städare i landet är utrikes födda och av de resterande 33 procenten är åtskilliga s k ”andrageneration:are”

 

det proportionellt sett vanligaste yrket för utrikes födda kvinnor:

övrig hemservicepersonal (som har en ”normal” månadslön på ca 16 000-20 000): 50% av alla kvinnor i landet som tillhör yrkeskategorin övrig hemservicepersonal är utrikes födda och en hel del är utöver detta s k ”andrageneration:are”

städare (som har en ”normal” månadslön på ca 18 000-22 000): 48% av alla kvinnliga städare är utrikes födda och en hel del är utöver detta s k ”andrageneration:are”

 

Det är 4,5 ggr så vanligt att utrikes födda (män som kvinnor) är pizzabagare och omvänt är det 4-7 gånger så ovanligt att utrikes födda (män som kvinnor) är officerare (2% utrikes födda – totalt är de bara 30 individer varav många är adopterade), brandmän (2% utrikes födda – totalt är de bara 130 individer varav en hel del är adopterade), soldater (3% utrikes födda – totalt är de bara 220 individer varav många är adopterade) och poliser (4% utrikes födda – totalt är de bara 590 individer varav en del är adopterade).