Nya siffror om de könade blandrelationerna

Av landets cirka 200 olika invandrar- och minoritetsgrupper har ett relativt stort antal i det närmaste ”tillkommit” genom (både hetero -och homosexuella) intimrelationer mellan invandrare från ursprungslandet och minoriteten ifråga och infödda majoritetssvenskar och vilket innebär att s k familjeanknytningsinvandring som ibland också kallas ”kärleksinvandring” har resulterat i fler blandade ”andragenerationsbarn” än ”andragenerationsbarn” vars båda föräldrar kommer från ursprungslandet ifråga. Detta gör i sin tur att det med fog går att påstå att inget annat västerländskt ”folk” än svenskarna lever i blandrelationer med invandrare och minoriteter i så hög utsträckning bredvid möjligen också fransmännen. I alla andra västländer är intimrelationer över nations-, kultur, ras-, religion- och språkgränserna helt enkelt mer ovanliga eller t o m mycket mer ovanliga än just i Sverige (och i Frankrike).
 
Samtidigt är dessa blandrelationer påfallande könade utifrån ursprungsland – t e x är heterosexuella blandrelationer mellan majoritetssvenskar och central- och östeuropéer nästan alltid en fråga om en majoritetssvensk man och en central- och östeuropeisk kvinna (med undantag av Balkan där det omvända förhållandet råder och därmed liknar situationen vad gäller blandrelationer mellan majoritetssvenskar och sydeuropéer där det oftast handlar om en sydeuropeisk man och en majoritetssvensk kvinna). Här nedan följer ett antal utvalda invandrargrupper som illustrerar hur könade vissa av dessa blandrelationer är (OBS: nedanstående siffror handlar enbart om heterosexuella blandrelationer som har lett till blandade barn):
 
Ett urval exempel på blandrelationer när mannen är född i… och kvinnan är inrikes född:
Algeriet 96%
Tunisien 95%
Egypten 83%
Grekland 83%
Gambia 81%
Marocko 81%
Nigeria 81%
Senegal 80%
Pakistan 78%
Jamaica 71%
Libanon 71%
Australien 70%
Portugal 68%
Chile 60%
 
Ett urval exempel på blandrelationer när kvinnan är född i… och mannen är inrikes född:
Thailand 90%
Ukraina 90%
Filippinerna 89%
Ryssland 88%
Sydkorea 88%
Vitryssland 86%
Vietnam 87%
Polen 68%
Finland 63%
 
Grovt sett går det med andra ord lite vanvördigt (och ”sexistiskt” och rasistiskt”) att påstå att för en majoritetssvensk så är den engelsktalande världen (inklusive USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland) och den spansktalande världen (inklusive Latinamerika) en man, Central- och Östeuropa plus Finland är en kvinna, Karibien och Afrika är en man och västra Asien och Nordafrika (Mellanöstern) är en man medan södra och östra Asien är en kvinna.