Endast Sverige svenska rasord, rasiscensättningar och rasstereotyper har

I ett land där antirasismen är överideologi (Sverige är då det enda landet i världen där det är fallet) och t o m svenskhetens kärna (d v s är en svensk så är en antirasist, och är en antirasist så är en svensk) sedan Sverige nollställde sig själv 1968 och inledde sitt andra (antirasistiska) nationsbyggande så är det bara i Sverige som personer som ”avslöjas” med att säga rasord (Danny Saucedo, Alexander Bard m fl), göra rasperformativa iscensättningar (Sanna Nielsen, Henrik Schyffert m fl och nu senast kändiskrögaren Mathias Pilblad som iscensatte sig själv som en svart man för att hylla en svart diskare) eller skriva eller skapa rasstereotyper (x antal författare och konstnärer) identifierar sig själva som antirasister (och sannolikt också som antifascister):

”Vi är måna om den mångfald vi har och uppskattar våra medarbetare som individer. Vi är också övertygade om att mångfalden gör oss bättre.”