När rasforskaren Bertil Lundman mätte SD Uppsalas ledares skalle

Maja Hagerman påminner i dagens DN om att den svenska rasforskningen och den svenska högskoleundervisningen i rasforskning som bedrevs vid Uppsala universitet liksom på folkskolorna och grundskolorna (1944 underströk exempelvis dåvarande Skolverket att det skulle undervisas i rasbiologi på landets skolor och på 1930-talet distribuerade dåvarande Skolverket ett mycket stereotypt undervisningsmaterial om samerna till landets alla skolor som bl a innehöll rasforskningsresultat) ungefär från och med förra sekelskiftet och fram tills ca 1968 var kraftigt inriktad på den s k ”lapida rasen” och på de s k ”mongoloida” samerna och inte minst på att ”hjärntvätta” (majoritets)svenskarna att förstå att de var vitast av alla vita och att de inte skulle (be)blanda sig med samerna då dessa inte var s k nordiskt vita och fr a ansågs vara underlägsna på alla sätt och vis mot bakgrund av den aktuella filmen Sameblod vars reception (recensioner, anmälningar, reaktioner från biopubliken o s v) f ö redan är rätt så anmärkningsvärd (”är det verkligen sant att det gick till så här i Sverige på 1900-talet?”, ”man skäms som svensk om det verkligen gick till sådär”, ”det där måste väl vara lite överdrivet/påhittat” o s v).

Docent Lundman föreläste bl a för Föreningen Heimdal, Samfundet Manhem och Nysvenska rörelsen, erhöll sin docentur i rasforskning efter 1945 och är bl a känd för att ha cyklat runt i Uppsala med dekapiterade huvuden på pakethållaren (Uppsala vimlar ju som bekant av charmiga, nördiga och excentriska geniförklarade gubbar) och han hann mäta dåvarande SD Uppsalas ordförandes huvud innan han gick bort och denne befanns även vara av s k nordisk ras, och vilket han därefter skröt om (han lät andra få veta att han hade ett typiskt stort och s k kraftfullt och välväxt huvud och ett typiskt s k långsmalt ansikte med en typisk s k hög och s k markerad panna) efter att ha blivit kroppsbesiktigad av Sveriges och en av världens sista rasforskare kring 1992.

Vid Lundmans begravning i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala endast ett stenkast från gamla Rasbiologiska institutets lokaler var slutligen delar av den samlade uppsaliensiska extremhögern närvarande för att hedra denne utöver alla forskare och släktingar (RF Uppsala, NRP Uppsala vars lokala ledarinna, nazist i andra eller kanske t o m tredje led, sedermera kurtiserade och även blev ihop med SD:s partiledare och festade upp valkampanjskassan vilket kom att stå Klarström dyrt på SD:s partidagar i Norrköping, SD Uppsala, NSR Uppsala o s v).