Två aktuella spelfilmer behandlar de första moderna intimrelationerna över rasgränserna

Just nu går två filmer på temat interrasiala blandrelationer (d v s fr a heterosexuella intimrelationer över rasgränserna) och vilket torde vara rekord (d v s för svenska SF) och än mer anmärkningsvärt är att de båda (historiska) filmerna avhandlar de två mest berömda blandparen i den anglo-amerikanska världens historia (d v s långt innan senare ikoniska blandpar som exempelvis Yoko Ono och John Lennon) nämligen det svart-vita amerikanska paret Mildred och Richard Loving (filmen Loving) och det brittisk-botswanska paret Ruth Williams och Seretse Khama (filmen A United Kingdom).
 
Fram tills den s k 68-revolutionen var både hetero- och homosexuella intimrelationer över rasgränserna förbjudna i ett stort antal amerikanska delstater och i samtliga sydstater (det är f ö intressant att notera att kriminaliseringen av homosexualitet och av interrasialitet gick hand i hand fr a kring förra sekelskiftet) och det var inte minst socialt rätt så oacceptabelt (d v s utöver lagarna) att som vit vara tillsammans med en icke-vit och fr a att få ett blandbarn vilket ansågs än värre än exempelvis en mer tillfällig intimrelation över rasgränserna.
 
Dessa s k rasintegritetslagar som bl a skulle bidra till att upprätthålla rassegregationen och just förhindra att blandbarn kom till hade införts från och med 1800-talets andra hälft i samband med olika (majoritetsamerikanska) ”moralpanikvågor” när unga och ogifta icke-vita män från Asien och Latinamerika invandrade till USA samtidigt som slaveriet upphävdes och den svarta migrationen till Nordstaterna ägde rum. Framför allt hade många av dessa lagar reviderats och blivit än hårdare under mellankrigstiden när USA inledde sin moderna nationsbyggandeprocess och en vit nation skulle skapas efter att den stora massinvandringen av vita européer hade avslutats. 1959 dömdes Mildred och Richard Loving till fängelse för att ha brutit mot en så kallad rasintegritetslag men USA:s Högsta domstol upphävde domen 1967 och sedan dess har interrasiala blandrelationer de facto varit tillåtna i USA även om vissa delstater fortfarande har kvar lagar som förbjuder intimrelationer över rasgränserna.
 
Brittiska imperiets mest berömda heterosexuella blandpar var det mellan brittiska Ruth Williams och Seretse Khama, prinsen av Bechuanaland som senare kom att bli det självständiga Botswanas första president (och därmed kom hans vita fru att bli Botswanas första presidentfru) och som SvD skriver om idag:
 
 
F ö finns det utöver Ruth Williams fler exempel på vita kvinnor som blev presidentfruar och därmed s k First Ladys i andra postkoloniala statsbildningar i Tredje världen under efterkrigstiden – ännu ett exempel är österrikiskan Franziska Donner som var gift med Sydkoreas förste president Syngman Rhee.
 
I Sverige har intimrelationer över rasgränserna aldrig varit förbjudna och kriminaliserade: De allra flesta av de svenska kolonierna över haven etablerades (och förlorades) innan det s k vetenskapliga rastänkandet uppstod och på Saint-Barthélemy rådde franska slavlagar. Dock var äktenskap över de religiösa gränserna ej tillåtna ända in på 1900-talet och mellan ca 1890-1960 ”hjärntvättades” fr a årskull efter årskull av majoritetssvenskarna att till varje pris inte ”intimblanda” sig med människor som inte räknades som vita till fullo och egentligen bara ingå i intimrelationer med människor som räknades som nordiskt vita (d v s som supervita som majoritetssvenskarna själva ansågs vara, d v s inte ens människor från Syd- och Östeuropa ”dög”) och fr a inte med samer, finsktalande, romer och resande och ända in i 1960-talet kunde svenska barn, ungdomar och unga vuxna uttrycka påfallande negativa attityder och åsikter om intimrelationer över rasgränserna.