LO:s nya rapport om anställningsformer redovisar klass och kön men utomeuropeisk bakgrund

LO:s nya rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017” har ett tydligt intersektionellt perspektiv genom att denna gång faktiskt både redovisa klass och kön men missar (eller kanske vägrar) tyvärr att redovisa utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund – antagligen av färgblint antirasistiska skäl (”det är bara klass som räknas och, får vi erkänna numera, även kön”) eller för att undvika att stigmatisera landets utomeuropeisk bakgrund-invånare än mer.
 
 
De flesta infödda majoritetssvenskar (61%) har nämligen numera en fast heltidsanställning förutom att en överväldigande majoritet förvärvsarbetar inom denna grupp medan ej mer än mellan 25-35% av samtliga invånare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika har en fast heltidsanställning.
 
Sannolikheten är dessutom stor att de utomeuropéer som har en fast heltidsanställning främst hittas inom SACO- och TCO-kollektiven – d v s allt tyder tyvärr på att det är inom LO-kollektivet som utomeuropeisk bakgrund-invånarna är extremt överrepresenterade som tillfälligt anställda på timmar, på procent och på deltid och sannolikt även på projekt och på pengar som kommer från offentligt finansierade arbetsmarknadsåtgärder.