Om Nils Bildt, familjen Bildt och den svenska extremhögern

Eftersom ”alla” under helgen har tvingats höra och se namnet Nils Bildt (d v s dennes kropp och nuna) många gånger om (i radio, i tv, på internet, i tidningarna, i sociala medier och fr a i Fox News) och då många säkert funderar över efternamnet även om just denne Bildt ”bara” är en bildt:are på mödernet och vilket egentligen inte räknas i aristokratins patrilinjära och blodsbesatta värld så vill jag bara säga att en viss kapten Nils Bildt var medlem i avsomnade Försvarsfrämjandet på 1990-talet som bildades under kriget av högerextrema officerare knutna till fascistiska Sveriges nationella förbund och som som mest samlade 10 000-tals medlemmar under Kalla krigets tid och mer eller mindre gick ”under radarn” på landets antifascister, journalister och forskare annat än att alla som var ”lite till åren” naturligtvis visste att organisationen var rätt så högerradikal och rejält konservativ (det ska också nämnas att åtskilliga av Hitlers överlevande SS-generaler och fältmarskalkar framträdde och skrev i Försvarsfrämjandets olika tidskrifter under Kalla kriget).
 
Utöver denne Nils Bildt som möjligen är densamme som den Nils Bildt som blev s k riksbekant nu i helgen alternativt att det handlar om Carl Bildts bror som också han heter Nils Bildt hittas även i den svenska extremhögerns ”rullor” bl a Carl Bildts far Daniel Bildt som var medlem i Försvarsfrämjandet på 1990-talet, ambassadör och kammarherre Harald Bildt som var medlem i Gymniska förbundet och Svensk-tyska föreningen innan kriget samt Munkedalsdirektören Olof Bildt som var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland under kriget.
 
Sedan fick jag alltid lära mig av äldre antifascister som själva hade varit med när det begav sig att Carl Bildt själv en gång i tiden var knuten till Demokratisk allians, d v s den svenska anti-68-rörelsens ”flaggskeppsorganisation” som samlade dåtidens aktivistiska högerstudenter men vare sig detta är sant eller ej så var det i så fall under de första åren när alliansen (d v s dåtidens allians, d v s inte dagens sönderfallande allians) samlade en mycket disparat skara högerstudenter vid landets högskolor som alla hade det gemensamt att de ville motverka och stå i harnesk mot den på den tiden långt mycket starkare vänsterstudentrörelsen och och den då pågående s k 68-revolutionen och fr a innan alliansen blev mer eller mindre helt och hållet högerextrem på 1970-talet.
 
Slutligen har Carl Bildt även varit medlem i anrika Svensk-tyska föreningen som Olof Palmes farfar grundade en gång i tiden när lejonparten av den svenska överklassen stöttade Kaiserns Tyskland mot Brittiska imperiets ”plutokrater” och som fram tills nyligen leddes av en s k överklassnazist men det har i och för sig även Wallenberg, konungen och drottningen (som agerar ständig beskyddare åt föreningen) m fl s k elitsvenskar också varit under de senaste decennierna.