När flyttar majoritetssvenskarna till Flemingsberg?

Medan den progressiva och fortfarande rätt så unika (förorts)tidningen Södra Sidan fortsätter att både teckna, fotografera, illustrera och bildsätta Söderort såsom människorna där faktiskt ser ut så fortsätter Huddinge kommun i sina glansiga och glassiga publikationer som ska marknadsföra kommunen både inåt och utåt att visualisera Flemingsbergs nuvarande och framtida befolkning i en slags (majoritetssvensk) ”WE COME IN PEACE”-anda. Frågan är dock när Flemingsbergs cirka 87%:iga utländsk bakgrund-befolkning (varav flertalet har utomeuropeisk bakgrund) verkligen kommer att förändras.

16999046_10154429043025847_1955141041581243342_n