Överklassnazisterna som hyllade Nils Flyg vid dennes bortgång 1944

När den gamle socialist- och vid sin död nazistledaren Nils Flyg gick bort i januari 1943 förärades han onekligen av ett celebert sällskap som författade hyllande dödsrunor över denne:

16996241_10154429101925847_4107584116334966378_n

Etnologen Waldemar Liungman som många av dagens svenska etnologer lite försiktigt säger att han var starkt åt höger (han var då utan tvivel fascist enligt mig och fr a enligt det jag har hittat i landets arkiv och bibliotek), industrimannen John Weibull som tack vare sin stora förmögenhet bl a finansierade Per Engdahls Svensk opposition och Nysvenska rörelsen och möjligen också Ingvar Kamprads IKEA, Umeadvokaten Sven Hallström, konsuln och riksdagsledamoten (c) Otto Wallén vars herrgård Sånga-Säby är nära knuten till dagens Centerpartiet och där den organiserade svenska bonderörelsen en gång också grundades (av Wallén m fl), Djursholmsingenjören Ossian Lindhe och dennes bror den stormrike Urban Lindhe som också han var djursholmare och fr a Sveriges och Skandinaviens största och ledande mäklare under flera decennier på raken (och fortfarande den ende hedersledamoten i svenska Mäklarsamfundet), friherrinnan och författarinnan Annie Åkerhielm som var dotter till Sveriges förste anarkist Nils Herman Quiding, den en gång inom den svenska arbetarrörelsen legendariska kvinnopionjären Anna-Stina Pripp, överläkaren, kirurgen och med dr Lennart Norrlin, mångmångmiljonären CE Carlberg som ägde åtskilliga fastigheter i Stockholms innerstad och kring Stureplan och som finansierade i stort hela den svenska och även delar av den internationella extremhögern mellan ca 1928-62 och även efter sin död genom Carlbergska stiftelsen, hovrättsråd Seth C:son Bjurner som ägde och drev Carlssons (elit)skola på Östermalm där han även står byst idag, friherre och juristprofessor Karl Olivecrona som var gift med den högerextrema författarinnan Birgit Lange, Kungl. Operans informationschef och Svenska Dagbladets musikkritiker Bertil Hagman m fl m fl.