Trump är fortsatt fixerad vid Sverige

Trump nämner nu för tredje eller fjärde gången i rad (beroende på hur en räknar tweets) Sverige som västvärldens mångkulturalistiska dystopi i sitt tal på CPAC-konferensen där även dennes närmaste man Bannon tidigare förklarade krig mot ”globalistmedierna”. Trump är som bekant lite mer folklig än Bannon och säger hellre ”fejkmedierna” i stället för att använda sig av den ytterst emiska och därmed interna termen ”globalister”.
 
 
Även Hitler och hans närmaste män nämnde titt som tätt Sverige i sina tal men då oftast i egenskap av att vara den s k nordiska rasens ”hemland”: Sedan dess har dock mycket vatten runnit under broarna och Sverige har förvandlats från att föreställas som den västerländska vithetens paradis på jorden till att framställas som det första västlandet som mer eller mindre helt har fallit för ”globalisterna”.