En tredjedel av landets befolkning har idag någon form av utländsk bakgrund

Nu har 2016 års befolkningsstatistik kommit som redovisar samtliga invånare i landet som har någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt (d v s de s k första och andra generationerna – dock ej den s k tredje generationen):
 
utrikes födda (d v s invandrarna inklusive de utlandsadopterade) den 31 december 2016: 1 785 597 invånare
 
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (den s k ”andrageneration:en”) den 31 december 2016: 535 805 invånare
 
inrikes födda med en utrikes född och en inrikes född förälder (de s k blandade) den 31 december 2016: 739 813 invånare
 
totalt antal invånare som hade någon form av utländsk bakgrund den 31 december 2016 (några har fallit ifrån sedan dess då de har avlidit eller utvandrat medan andra har kommit till via födsel eller via invandring): 3 061 215 invånare = 30,6%
 
Den s k ”tredje generationen” uppgår numera till kring 5% av befolkningen och ovanstående siffror handlar helt och hållet om de som är folkbokförda i riket (d v s därtill tillkommer 10 000-tals invånare med utländsk bakgrund som befinner sig i landet s k illegalt) vilket innebär att det idag med fog och utan problem går att säga att över EN TREDJEDEL av den svenska totalbefolkningen idag har någon form av utländsk bakgrund två generationer bakåt.
 
”Vi” är nu med all säkerhet helt ikapp samtliga central- och västeuropeiska länder som också uppvisar en mycket hög demografisk mångfald (Schweiz, Österrike, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Belgien) och vi är nu också snart på nivå med de västerländska bosättarstaterna Kanada, Australien och Nya Zeeland men dock har vi en bra bit kvar till USAs nivå som ju är extremfallet i (det västerländska) sammanhanget och där majoritetsbefolkningen kommer att understiga 50% inom 5-10 år.
 
Den demografiska mångfalden i dagens Sverige är numera med stor sannolikhet på nivå med den som rådde i det gamla lutherska och pfalziska Östersjöimperiet under tidigmodern tid, d v s under stormaktstiden.