Över en tredjedel av alla majoritetssvenska män stödjer idag Sverigedemokraterna

SD har i SIFO:s senaste undersökning stöd av kring 17% av väljarkåren, av närmare en tredjedel av sydsvenskarna och av över en fjärdedel av männen vilket innebär att över en tredjedel av alla majoritetssvenska män skulle rösta på SD om det vore val idag och denna andel är än mer förhöjd i vissa åldrar, regioner och skikt:
 
De vita männen fortsätter uppenbarligen att vantrivas i (samtids- och mång)kulturen även i Sverige samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att dessa procentsiffror är än mer extrema i flertalet andra västländer just nu där än högre andelar av vissa ålderskohorter, av männen och av arbetarklassen och den lägre medelklassen röstar på och stödjer högerpopulistiska och högerextrema partier, ledare och rörelser.