Den svenska elitens inkomster

LO:s senaste elitrapport bjuder som vanligt (LO:s elitrapporter har givits ut sedan 1999) på mängder av statistik om landets ”top of the tops” och ”crème de la crème”: Näringslivets och industrins toppnamn, den offentliga sektorns och myndighets-Sveriges toppnamn, högskole- och forskarvärldens toppnamn, medie- och kulturvärldens toppnamn, politikens och statsförvaltningens toppnamn, rättsväsendets och domstolsväsendets toppnamn, polisväsendets och försvarets toppnamn samt fackföreningarnas, civilsamhällets och NGO-världens toppnamn.
 
En svensk elitperson tjänar idag i genomsnitt 26,3 gånger mer än en arbetare i hotell och restaurang-branschen och det går numera 18,7 industriarbetarlöner på en genomsnittlig elitpersons inkomst.
 
Ett urval årsinkomster (och naturligtvis utan att ”hänga ut” namnen på de som innehar följande positioner och tjänster för bakom vara titel gömmer sig så klart en livs levande människa) för alla de/oss som fascineras av landets alfahanars och alfahonors privatekonomiska situation:
 
konungen: 5 784 962
riksmarskalken: 1 286 848
ärkebiskopen: 1 244 900
överbefälhavaren: 1 732 781
statsministern: 2 083 605
utrikesministern: 1 600 483
partiledaren för Centerpartiet: 1 725 908
VD:n för Svenskt näringsliv: 8 549 333
ordföranden för LO: 1 125 127
ordföranden för SACO: 1 713 819
VD:n för Systembolaget: 5 101 984
VD:n för Posten: 9 204 645
GD:n för SJ: 4 715 461
GD:n för Skatteverket: 2 191 954
kommundirektören i Stockholms stad: 5 888 921
kommundirektören i Uppsala: 1 585 753
KS ordförande i Göteborgs stad: 1 004 964
rektorn för Handelshögskolan: 3 708 151
rektorn för Uppsala universitet: 1 801 540
chefredaktören för Dagens Nyheter: 2 607 158
chefredaktören för Aftonbladet: 4 762 733
VD:n för HSB: 1 651 652
förbundssekreteraren för ABF: 1 081 942
generalsekreteraren för Röda korset: 1 092 104
generalsekreteraren för Fotbollsförbundet: 1 917 293
VD:n för Folksam: 5 691 761
VD:n för AMF: 7 099 682
VD:n för SVT: 2 673 168
VD:n för TV4: 7 463 912
VD:n för Nordea: 20 156 755
VD:n för Investor: 17 268 726
VD:n för Ericsson: 32 436 042
VD:n för Swedish Match: 10 278 61