Om ”exotiska” djur och växter och utomeuropeisk bakgrund-invånarna

Många på den borgerliga kanten och kanske fr a inom landets högerpopulistiska och högerextrema kretsar har under de senaste dagarna gjort sig lustiga över och också blivit rejält upprörda över att offentliga medel går till det planerade kamelcentret i Angered i Göteborg som också ska bebos av alpackor (så att även Göteborgs alla latinamerikaner ”får sitt”):
 
 
Faktum är dock att den klassiska koloniala (och även rasbiologiska) sammankopplingen mellan djur och även växter (d v s helt enkelt naturen och därmed indirekt det primitiva, det vilda, det barbariska o s v) och utomeuropéer har varit en röd tråd inom svensk s k integrationspolitik åtminstone ända sedan 1980-talet när de utomeuropeiska invandrarna ”gick om” de inomnordiska och europeiska invandrarna i statistikens värld och sedan dess har ett flertal s k integrationsprojekt som finansierats med skattemedel och även med forskningsmedel genomförts som handlar om att importera och plantera utomeuropeiska s k exotiska ”Tredje världen-djur” och utomeuropeiska s k exotiska ”Tredje världen-växter” i landet vilka antas hjälpa de utomeuropeiska invandrarna att känna sig hemma i Sverige.
 
För några år sedan blev jag själv utkonkurrerad i en Formas-medelstilldelningsomgång av ett mångmiljonforskningsprojekt som leddes av Arkitektur- och designcentrum- och KTH-affilierade forskare (som så klart är vänster och antirasister och vill väl, d v s det är så klart inte något fel på forskarna i sig) och som bl a gick ut på att skapa en slags ”världens park” i norra Botkyrka som skulle bestå av ett utomeuropeiskt s k exotiskt ”Tredje världen-träd” per utomeuropeisk invandrargrupp för att få de utomeuropeiska invandrarna i Botkyrka att känna sig mer hemma i landet och i Stockholm (medan mitt eget utkonkurrerade projekt som ansågs ha mindre samhällsnytta handlade om hur Flemingsberg just nu växer fram som Söderorts nya stadskärna) och Botkyrka kommun drev f ö tidigare ett arbetsmarknadsprojekt som handlade om att ta in ”Mellanöstern-getter” för att skapa jobb åt kommunens alla invandrarkvinnor.