Arbetslösheten bland Stor-Stockholms utomeuropéer fortsätter att vara astronomisk

Idag är närmare 25% av Stockholms läns befolkning (d v s huvudstadsregionen eller Stor-Stockholm där 2,2 miljoner eller över en femtedel av den svenska totalbefolkningen bor och lever) utrikes födda (och allt tyder f ö på att över 50% av Stockholms läns befolkning idag har någon form av utländsk bakgrund inräknat både de redan många s k ”andrageneration:arna” och inklusive Stor-Stockholms 10 000-tals s k blandade och det just nu växande antalet s k ”tredjegeneration:are” vilka redan idag uppgår till ca 6% av huvudstadsregionens befolkning) och medan endast 3,1% av de inrikes födda storstockholmarna är arbetslösa så är 14,1% av de utrikes födda det.
 
Eftersom 10 000-tals s k ”andrageneration:are” också ingår i kategorin inrikes födda så innebär det att arbetslösheten bland huvudstadsregionens invånare som har svensk, nordisk, europeisk och västerländsk bakgrund är den absolut lägsta i en viss storstadsregion i hela världen just nu – sannolikheten är mycket stor att endast kring 2% (eller kanske t o m mindre än så) är arbetslösa just nu inom denna demografiska grupp.
 
Bland storstockholmarna med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika ligger arbetslösheten idag på sådana extrema nivåer att det nästan blir oförståeligt att ta in – kring 20% av huvudstadsregionens invånare med någon form av bakgrund i de gamla kolonierna, i den s k Tredje världen och i den utomvästerländska världen är idag arbetslösa (OBS: denna siffra är då betydligt lägre bland Stor-Stockholms utomeuropéer än i landet i övrigt – i Stor-Malmö och Stor-Göteborg ligger arbetslösheten bland invånarna med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika på hela 25-30%) och medan arbetslösheten fortsätter att minska bland invånarna med svensk, nordisk, europeisk och västerländsk bakgrund och har gjort det i två år på raken så ökar den just nu bland invånarna med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika trots rådande högkonjunktur.
 
När högkonjunkturen väl bromsar in tyder därför tyvärr allt på att arbetslösheten bland både Stor-Stockholms och landets alla invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika kommer att bli än mer skyhög och nå sådana nivåer (i värsta fall 25-35%) att de helt enkelt inte går att ta in.
 
Bakom ovanstående siffror döljer sig också än mer extrema skillnader: De allra flesta invånare med svensk, nordisk, europeisk och västerländsk bakgrund har inte bara ett jobb – de jobbar också heltid och har därtill fast anställning medan tyvärr de allra flesta invånare med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika som överhuvudtaget har ett jobb inte jobbar heltid och inte har en fast anställning. Till exempel har endast 17% (SIC och OBS: SJUTTON procent) av samtliga kvinnor födda i Afrika (d v s både i Nordafrika och subsahariska Afrika) ett heltidsjobb och en fast anställning och bland landets kvinnor från Väst- och Centralasien (d v s det s k Mellanöstern) gäller likartade procentsiffror. Och av alla invånare som invandrat från Afrika, Asien och Latinamerika under de senaste 5 åren har endast 3% (SIC och OBS: TRE procent) ett heltidsjobb.
 
Sedan betyder allt detta så klart inte att Stor-Stockholms alla invånare med svensk, nordisk, europeisk och västerländsk bakgrund nödvändigtvis mår bra och är lyckliga bara för att de inte är arbetslösa och bara för att de har ett jobb och omvänt måste så klart inte alla arbetslösa storstockholmare med någon form av bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika må dåligt.