Den svenska arbetsmarknaden är mer tudelad än någonsin: Utomeuropéerna är mer sällan fast heltidsanställda

Arbetsmarknadsekonomiska rådets nya rapport som kom idag och som har fokus på landets invånare med utomeuropeisk bakgrund visar att den svenska arbetsmarknaden numera är nästan helt och hållet tudelad mellan inrikes födda och födda i västvärlden vilka i huvudsak har ett jobb och är fast anställda och heltidsarbetande kontra utomeuropéerna vilka i huvudsak antingen är arbetslösa, visstidsanställda eller deltidsarbetande.
 
Alla former av gap ökar tyvärr dessutom just nu mellan dessa båda grupper: förvärvsfrekvens- och arbetslöshetsgapet, gapet mellan att vara visstidsanställd och fast anställd, gapet mellan att gå från visstidsanställning till fast anställning och gapet från att gå från deltids- till heltidsanställning o s v. Den (reglerade) svenska arbetsmarknaden bygger på att vara fast anställd och att helst även jobba heltid – det är då socialförsäkringssystem, pensionssystem, betalda semesterdagar, möjligheter till ledighet, jobbskatteavdrag och jobbförmåner av alla de slag ”infrias” till fullo (inklusive AW-events, julmiddagar, firmafester, kick off-internat, företagskläder, påskägg o s v o s v) – och det är just bland de fast heltidsanställda som skillnaderna mellan de inrikes födda och utomeuropéerna är som allra störst.
 
förvärvsarbetande 2015 20-64 år
födda i Sverige: 84% (kvinnor 83%)
födda utanför Europa: 60% (kvinnor 56%)
födda i Afrika: 53% (kvinnor 45%)
födda i Asien: 59% (kvinnor 54%)
 
fast heltidsanställda av ovanstående som förvärvsarbetar 2015 20-64 år
födda i Sverige: 61% (kvinnor 51%)
födda utanför Europa: 35% (kvinnor 28%)
födda i Afrika: 26% (kvinnor 17%)
födda i Asien: 34% (kvinnor 27%)
 
De jättelika skillnaderna i förvärvsfrekvens, i arbetslöshet, i visstids- och heltidsanställning och i deltids- och heltidsanställning är vidare som allra störst i Sverige i hela i-världen och i hela västvärlden och avspeglar sig även inom bostadssektorn liksom inom inkomst-, förmögenhets-, skolresultats-, bidrags-, fattigdoms-, hälso-, dödlighets-, brotts- och trygghetsstatistiken o s v o s v. Rapportförfattarna argumenterar för (utifrån resultatet i en enkät som redovisas i rapporten) att det krävs kraftiga lönesänkningar för att landets arbetsgivare ska vara beredda att anställa utomeuropéerna och det handlar då i huvudsak om s k ”enkla jobb” med en månadslön innan skatt på cirka 14 000–15 000 kr och vilka i huvudsak handlar om s k avlastningsfunktioner (biträdande vaktmästare, biträdande receptionist, biträdande telefonist, ”allt-i-allo”, ”hustomte”, ”springpojke”/”springflicka”, handräckning och hantlangning, ”plock och pack” o s v).
 
förvärvsarbetande 2015 20-64 år efter kön och vistelsetid i Sverige
män födda i Sverige: 85%
män födda i Europa som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 81%
män födda i Europa som har bott i Sverige i mer än 10 år: 79%
män födda i Afrika som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 42%
män födda i Afrika som har bott i Sverige i mer än 10 år: 74%
män födda i Asien som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 49%
män födda i Asien som har bott i Sverige i mer än 10 år: 70%
kvinnor födda i Sverige: 83%
kvinnor födda i Europa som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 66%
kvinnor födda i Europa som har bott i Sverige i mer än 10 år: 74%
kvinnor födda i Afrika som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 18%
kvinnor födda i Afrika som har bott i Sverige i mer än 10 år: 70%
kvinnor födda i Asien som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 31%
kvinnor födda i Asien som har bott i Sverige i mer än 10 år: 68%
 
fast heltidsanställda 2015 20-64 år av ovanstående som förvärvsarbetar efter kön och vistelsetid i Sverige
män födda i Sverige: 69%
män födda i Europa som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 50%
män födda i Europa som har bott i Sverige i mer än 10 år: 57%
män födda i Afrika som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 13%
män födda i Afrika som har bott i Sverige i mer än 10 år: 48%
män födda i Asien som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 21%
män födda i Asien som har bott i Sverige i mer än 10 år: 44%
kvinnor födda i Sverige: 51%
kvinnor födda i Europa som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 25%
kvinnor födda i Europa som har bott i Sverige i mer än 10 år: 45%
kvinnor födda i Afrika som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 3%
kvinnor födda i Afrika som har bott i Sverige i mer än 10 år: 34%
kvinnor födda i Asien som har bott i Sverige i mindre än 5 år: 6%
kvinnor födda i Asien som har bott i Sverige i mer än 10 år: 35%