Om friherre Vilhelm Liljencrantz – krigsfrivillig, rabiat antisemit och högerextremist

Sidan adelsvapen.com är rena guldgruvan för alla oss som älskar att frossa i och kartlägga den svenska överklassnazismen och den svenska överklassens (svensk adel gifter sig ju då inte bara med varandra utan även med s k högborgerlighet och helst gärna med elit i allmänhet och åtminstone med övre medelklass) alla kopplingar till extremhögern.
 
En viss friherre Vilhelm Liljencrantz som ibland även stavade sitt namn med ”w” på tyskt manér då han var frivillig på tysk sida i Första världskriget (och vilket adelsvapen.com visserligen utelämnar av okänd anledning, d v s det bör ju trots allt inte vara något att skämmas för och det hade t o m kunnat uppfattas som både smått heroiskt och smått ”exotiskt” att omnämna att Liljencrantz faktiskt var frivillig i Kaiserns flygvapen samtidigt som det helt öppet ju omnämns att den svenske friherren slogs som frivillig i den rätt så antisemitiske general Judenitjs vita armé i Ryska inbördeskriget) som på sin tid var ökänd som en rabiat antisemit och som bl a explicit önskade livet ur de ungerska judarna i svensk högerextrem press 1944-45 samtidigt som de ungerska judarna just höll på att tas av daga en masse har tidigare gäckat mig (d v s jag har tidigare inte lyckats placera honom på rätt plats i det friherrliga huset Liljencrantz rätt så snåriga släktträd med alla sina huvudgrenar och sidolinjer) men precis nu fick jag så klart träff på och därmed äntligen koll på denne via och tack vare adelsvapen.com:
 
Sven Henrik August Vilhelm Albert, (översiktstab 7, son av Carl Johan Sven Axel, tab 20). Friherre. Född 1894-03-27 i Stockholm. Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente 1915-06-26. Furir därst. 1916-09-02. Reservofficersaspirant 1917-04-26. Transp. till Livregementets grenadjärer s. å. 18/8. Reservofficersexamen s. å. 30/8. Fanjunkare i sistnämnda reg:s reserv s. å. 5/9. Fänrik därst. s. å. 31/12. Avsked 1918-07-26. Fänrik i Svea livgardes reserv s. å. 26/9. Avsked 1919-04-11. Aviatiker. Frivillig i estländsk krigstjänst 1919. Kapten s. å. och deltog i Estlands frihetsstrid mot bolsjevikerna. Efter frihetskrigets slut avsked med majors grad s. å. 2/6. I tjänst vid ryska nordarmén (general Judenitj) s. å. 6/6. RRS:tStO3kl m sv o. ros s. å. 13/6. RRS:tGO4kl s. å. 11/7. Estn. fälttågsmed. i silver s. å. 1/11 och i guld s. å. 4/12. Major i ryska nordvästarmén s. å. 7/12. RRS:tVIO4kl m sv o. ros 1920-01-22. R fälttågsmed. s. å. 4/2. Avsked s. å. 10/3. Estn. FrK2kl m sv s. å. 17/12. Estn.MM 1922-09-16. Tidningskorrespondent. Gift 1:o 1921 med Eugenie Nikolajevna Petersen, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-08-27, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1927-01-02 i Västerhaninge kyrka, Stockholm, d:o förs (vb), med redaktören Nils Henning Valdemar Bokelund, i hans andra gifte, född 1887-02-26), född 1901-06-10. Gift 2:o 1937-06-27 i Köpenhamn med Ingrid Maria Edström, född 1903-07-06.
 
Barn:
2. Carl-Wilhelm Sven Johan Henrik, friherre, född 1938-04-18 i Stockholm.