Åkessons och Löfvens turné i miljonprogramsområdena handlar om att utomeuropéerna är landets sista outnyttjade väljare

Apropå att både Åkesson och Löfven just nu turnerar runt i landets miljonprogramsområden där i alltför många fall ej mer än ca 40-50% röstar överhuvudtaget:
 
 
 
Inför 2018 års (tre olika) val kommer regeringen, landstingen, kommunerna och mängder av olika myndigheter och NGOs och samtliga partier inklusive eller kanske fr a SD att göra allt de kan för att få miljonprogramsområdenas invånare och landets utomeuropéer att överhuvudtaget gå och rösta och fr a att rösta på dem (och återigen inklusive SD):
 
valdeltagande i kommunvalet 2010:
födda i Sverige: 82%
födda i Sydamerika: 41%
födda i Asien 36%
födda i Afrika 35%
 
Medan ej mer än kring 45-55% av landets miljonprogramsinvånare och ej mer än kring 35-45% av landets utomeuropeisk bakgrund-invånare röstar överhuvudtaget (och om det beror på att de helt enkelt vägrar att rösta på något av ”svennerassepartierna” eller kanske inte ens vill stödja ”systemet” överhuvudtaget är en annan sak) så röstar idag så höga procentandelar av majoritetssvenskarna att det nästan råder ”fullt röstdeltagande” inom denna grupp ungefär som att det råder full sysselsättning inom densamma och vore Sverige en diktatur så hade det kanske inte varit särskilt förvånande med ett valdeltagande på 85-90% i flertalet majoritetssvenskdominerade valkretsar samtidigt som Sverige utan konkurrens hade varit världens mest välmående parlamentariska demokrati mätt i valdeltagandet om det bara hade bott majoritetssvenskar i landet. Valdeltagandet bland majoritetssvenskarna har t o m gått upp på senare år och de få majoritetssvenskar som inte röstar överhuvudtaget har nästan kommit att bli ett ungefärligt mått på hur många landets utomparlamentariska nationalsocialister och anarkister kan tänkas vara.
 
I vilket fall som helst så utgör miljonprogramsinvånarna och utomeuropéerna landets sista ”reservväljarkraft” på samma sätt som att de också utgör landets sista reservarbetskraft och eftersom miljonprogramsinvånarna och utomeuropéerna utgör en allt större och växande andel av totalbefolkningen och väljarkåren (i båda fallen kring en femtedel av befolkningen) så går det nog vid det här laget att med fog påstå att miljonprogramsinvånarna och utomeuropéerna kommer att avgöra 2018 års valutgång samt att det eller de partier som kan få miljonprogramsinvånarna och utomeuropéerna att rösta på dem i 2018 års val kommer att kunna ”kamma hem” åtskilliga mandat.