Den svenska s k anti-vänsterliberala althöger-tendensen blir alltmer påtaglig

Den famöse Örebropolisen Peter Springare har nu fått över 100 000 ”sympatisörer” på tre dygn i den Facebook-grupp som stöttar denne: Det kan vara den snabbast växande svenskspråkiga/svenska Facebook-gruppen någonsin och den kanske största svenskspråkiga/svenska Facebook-gruppen av althöger:aktigt snitt sedan ”Det heter n-boll” som uppnådde kring 70 000 ”medlemmar” för 6-7 år sedan (dock tog det på den tiden flera månader innan gruppen blev så stor) utöver SD:s FB-sida som gillas av över 135 000 personer.
 
 
Det betyder så klart inte att alla (över) 100 000 medlemmar nödvändigtvis är svenskspråkiga/svenskar och än mindre att alla är SD-sympatisörer men det säger något om kraften och styrkan i det som många av dem (återigen absolut inte alla) själva gärna benämner som ett folkligt ”anti-PK”-uppror mot den ”vänsterliberala eliten”.