Den svenska vänsternazistiska traditionen lever och frodas i dagens SD

Från bruna Nationalsocialistisk Front och stökiga Stockholms Skins till SvD Näringslivs rosa och sobra sidor:
16508228_10154375973145847_1615024867142488026_n
SD:s Roger Hedlund och Oscar Sjöstedt hedrar idag den svenska vänsternazistiska idétradition som de själva kommer ifrån och är fostrade inom genom att bl a kräva sänkt skatt för låginkomsttagare och sänkta ränteavdrag: Att som svensk nationalsocialist lägga större vikt vid efterledet socialism än vid förledet nationalism har alltid varit den dominerande trenden i den svenska extremhögerns historia i ett land som tidigare och under lång tid inhyste västvärldens kanske största och mäktigaste arbetarrörelse, d v s en mer reaktionär och konservativ extremhöger av fascistiskt snitt har aldrig riktigt gått hem i Sverige.