Om Sveriges största s k invandringskritiska och s k främlingsfientliga demonstration och möte genom tiderna

Vet någon kanske var och när Sveriges genom tiderna största s k invandringskritiska och s k främlingsfientliga demonstration och möte ägde rum och varför? Någon av Salemmarcherna 2000-10? Någon av ”Mota Moses i grind”-mötena vintern 1938-39? Någon av SD:s Engelbrektsmarscher eller 30 november-fackeltåg? Någon av SNF:arnas eller lindholmarnas otaliga uppmarscher ca 1934-39?
 
Förbereder just nu ett föredrag om det svenska etablerade musiklivet (d v s Svenska Musikerförbundet, Kungl. Musikhögskolan, Kungl. Musikaliska Akademien, Föreningen Svenska Tonsättare o s v) och dess syn på och relation till mångfald igår och idag och inser att det måste ha varit i Stockholm den 17 oktober 1937 när Svenska musikerförbundet tillsammans med hela 15 000 (!) sympatisörer och med en jättelik orkester bestående av hela 350 yrkesmusiker som tonsättaren Hugo Alfvén dirigerade och som bl a framförde (Heidenstams och) Stenhammars Sverige protesterade mot att Grand Hôtel hade låtit den engelske artisten Freddie Bretherton och dennes jazzorkester spela där och som åtminstone innehöll en svart musiker.
 
Grand Hôtels ”tilltag” föranledde Svenska musikerförbundet, som på den tiden gjorde allt för att stoppa fr a svarta och judiska musiker och artister från att besöka och uppträda i Sverige och senare också försökte stoppa judiska artister och musiker från att få asyl i landet och t o m fick agera remissinstans åt Socialstyrelsen i enskilda ärenden (och så klart yrkade de nästan alltid på avslag när fr a svarta och judiska artister ansökte hos Socialstyrelsen om inrese- och arbetstillstånd), att gå i taket och kalla till demonstration och protestmöte utanför Grand Hôtel (i praktiken i Kungsträdgården) mot ”importen av utländska musiker”.