En av huvudorsakerna till att stödet för högerpopulismen och extremhögern växer är den demografiska förändring som gör att västvärlden blir allt mindre vit

Vox skriver om att den demografiska förändringen (d v s att både västvärldens befolkning inklusive Sveriges befolkning och världens befolkning i övrigt hela tiden blir allt mindre vit och alltmer icke-vit) är en av huvudorsakerna till att högerpopulismen och extremhögern just nu växer explosionsartat:
 
 
Mellan ca 1900-39 var i stort sett samtliga västländer fullkomligt besatta av att födelsetalen hade börjat sjunka rejält i i stort sett alla västländer p g a en stor utvandring till bosättarstaterna och kolonierna över haven (för Europas del), p g a Första världskrigets massdödande (som i huvudsak drabbade Väst – över 95% av alla som dödades under kriget var västerlänningar) och p g a av ett ökat generellt välstånd tack vare industrialismen, moderniseringen och urbaniseringen och detta ägde rum under en tid när den västerländska befolkningen kanske utgjorde uppemot 35-40% av mänskligheten och när huvudparten av minoritetsbefolkningen i Europa utgjordes av judar och romer – d v s under första hälften av 1900-talet handlade minoritetsbefolkningen i Väst inte om invandrare från kolonierna och västvärldens demografiska dominans på planeten var fortfarande ohotad (det var först när Asiens befolkning började öka rejält fr o m 1950-talet och framåt som västvärldens demografiska andel av mänskligheten började gå ned).
 
Idag är allt fler västländer (med all rätta) oroade över att den infödda majoritetsbefolkningen både åldras allt snabbare och minskar i antal p g a kraftigt fallande födelsetal bland den infödda majoritetsbefolkningen i i stort sett samtliga västländer och idag handlar det om att minoritetsbefolkningen samtidigt hela tiden ökar sin andel av totalbefolkningen i i stort sett samtliga västländer och kanske fr a om att minoritetsbefolkningen är yngre eller t o m mycket yngre än den infödda majoritetsbefolkningen. I de stora och folkrika västländerna (i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Polen, Australien o s v och även i Ryssland) är den infödda majoritetsbefolkningen redan rejält åldrad och mellan 25-30 av den infödda befolkningen i dessa länder är redan över 65 år gamla (i många västländer såsom i Italien och Tyskland kommer ofattbara över 40% av majoritetsinvånarna att vara 60-plussare redan år 2030) och samtidigt har västvärldens samlade andel av världens befolkningen minskat kraftigt jämfört med hur det såg ut för 100 år sedan – idag utgör västerlänningarna inte länge 35-40% av mänskligheten utan kring 15% och denna procentandel minskar stadigt för varje år som går.
 
Denna demografiska förändring som kort och gott kan översättas med att både västvärlden och världen i övrigt blir allt mindre vit och allt mer icke-vit då de infödda majoritetsinvånarna i västvärlden hela tiden minskar i antal och i andel både i västvärlden och på en global nivå och samtidigt blir allt äldre och äldre är sannolikt åtminstone en av huvudorsakerna till att högerpopulismen och extremhögern växer explosionsartat just nu i i stort sett hela västvärlden.
 
Att de högerpopulistiska och högerextrema partierna idag hittar sitt starkaste stöd bland medelålders och äldre infödda majoritetsvästerlänningar är därför inte att förvåna: Det är antagligen de som oroar sig allra mest för denna genomgripande demografiska förändring som äger rum både i västvärlden och i världen i övrigt och det är troligen de som känner igen sig allra minst i den nya västvärld och värld som framträder i detta nu och som just är allt mindre vit och allt mer icke-vit. Det trots allt fortfarande rätt så försvarligt stora stöd som dessa partier erhåller bland barn, ungdomar och unga vuxna är vidare ändå ”imponerande” mot bakgrund av att minoritetsbefolkningen redan är i majoritet eller på väg att snart bli det i många västländer inom just dessa ålderskategorier.
 
Även i Sverige minskar den infödda majoritetsbefolkningen i antal och i andel för varje år som går och under de kommande åren kommer Sverige att uppleva en kraftig ökning av antalet och andelen invånare som är över 65 år och den absoluta majoriteten av dem kommer att utgöras av infödda majoritetssvenskar och nordiska och västerländska invandrare medan fr a den utomeuropeiska minoritetsbefolkningen hela tiden ökar i antal och i andel i befolkningen i stort och fr a kännetecknas av att vara ung eller t o m mycket ung.
 
16387874_10154355178665847_3631311632317048915_n
Att SD numera har sina kärnväljare bland infödda majoritetssvenskar i medelåldern och allt mer också bland infödda majoritetssvenskar som är över 65 år gamla är därför inte förvånande och likaså är det inte förvånande att SD:s stöd bland barn, ungdomar och unga vuxna som tidigare utgjorde SD:s kärnväljare har minskat på senare år då en allt större andel av landets barn, ungdomar och unga vuxna numera har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund.